Agraïment a l’Ajuntament de Banyeres per haver-nos fet arribar pantalles protectores per emprar-les quan fem arribar medicació a la gent gran i aliments a les famílies desafavorides

pantalles protectores banyeres covid-19
L’alcaldessa Agnès Ferré vol expressar el seu agraïment a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per haver-nos fet arribar tres protectors perquè els utilitzi el Servei d’Informació i Inspecció Municipal quan porti medicació a la gent gran del municipi i aliments a les famílies desafavorides.
Es tracta d’uns protectors confeccionats per un grup de voluntaris i voluntàries amb impressores 3D. L’Ajuntament de Banyeres està col·laborant amb els voluntaris que fan pantalles protectores i mascaretes aportant-los material bàsic i ajudant a la seva distribució i l’alcalde del municipi, Amadeu Benach, ens ha fet arribar tres pantalles.
Des d’aquí, donem les gràcies a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i aprofitem per agrair les tasques que, aquests dies, estan fent molts voluntaris i voluntàries de forma totalment desinteressada amb l’objectiu d’ajudar els altres.

CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré quiere expresar su agradecimiento al Ayuntamiento de Banyeres del Penedès por habernos hecho llegar tres protectores para que los utilice el Servicio de Información e Inspección Municipal cuando lleve medicación a la gente mayor del municipio y alimentos a las familias desfavorecidas.
Se trata de unos protectores confeccionados por un grupo de voluntarios y voluntarias con impresoras 3D. El Ayuntamiento de Banyeres está colaborando con los voluntarios que hacen pantallas protectoras y mascarillas aportándoles material básico y ayudando a su distribución y el alcalde del municipio, Amadeu Benach, nos ha hecho llegar tres pantallas.
Desde aquí, damos las gracias al Ayuntamiento de Banyeres del Penedès y aprovechamos para agradecer los trabajos que, estos días, están haciendo muchos voluntarios y voluntarias de forma totalmente desinteresada con el objetivo de ayudar a los demás.
PHOTO-2020-03-30-10-57-55

Comments are closed.