L’alcaldessa ha signat un decret per a l’adhesió als serveis d’assessorament legal i defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès

El passat 20 de març, l’alcaldessa Agnès Ferré va signar un Decret d’alcaldia per a l’adhesió a l’acord marc per als serveis d’assessorament legal i defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès. L’adhesió tindrà una durada de 3 anys (fins al 31 de desembre de 2022) i no suposa cap despesa inicial, ja que no s’ha fet cap contractació, de moment. L’adhesió funciona com una central de compres, és a dir, l’Ajuntament s’adhereix al servei i, en cas de necessitar-lo, pot procedir a adherir-se a un servei concret -o diversos- dels que s’ofereixen des del Consell Comarcal del Baix Penedès sense necessitat de fer un contracte menor.

Així, quan l’Ajuntament tingui la necessitat, podrà contractar els serveis d’assessorament legal i defensa jurídica de Consell Comarcal del Baix Penedès, atesa la manca de recursos propis i la possible necessitat de comptar amb juristes amb experiència acreditada en les especialitats de Dret administratiu i constitucional, Dret fiscal i social (laboral i de la Seguretat Social) i d’especialitats jurídiques en àrees complementàries a l’activitat administrativa, tals com Dret civil, mercantil i/o penal o les relacionades amb la societat del coneixement, la transparència i la protecció de dades de caràcter personal.


CASTELLANO | El pasado 20 de marzo, la alcaldesa Agnès Ferré firmó un Decreto de alcaldía para la adhesión al acuerdo marco para los servicios de asesoramiento legal y defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès. La adhesión tendrá una duración de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2020) y no supone ningún gasto inicial, ya que no se ha hecho ninguna contratación, de momento. La adhesión funciona como una central de compras, es decir, el Ayuntamiento se adhiere al servicio y, en caso de necesitarlo, puede proceder a adherirse a un servicio concreto -o varios- de los que se ofrecen desde el Consell Comarcal del Baix Penedès sin necesidad de hacer un contrato menor.

Así, cuando el Ayuntamiento tenga la necesidad, podrá contratar los servicios de asesoramiento legal y defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès, teniendo en cuenta la falta de recursos propios y la posible necesidad de contar con juristas con experiencia acreditada en las especialidades de Derecho administrativo y constitucional, Derecho fiscal y social (laboral y de la Seguridad Social) y de especialidades jurídicas en áreas complementarias a la actividad administrativa, tales como el Derecho civil, mercantil y/o penal o las relacionadas con la sociedad del conocimiento, la transparencia y la protección de datos de carácter personal.  

Comments are closed.