La Junta de govern va aprovar el pagament de la quota de l’any 2020 de l’ACM

La Junta de govern del 9 de març de 2020 ha aprovat, a petició d’alcaldia, el pagament corresponent a la quota 2020 de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que ascendeix a 749€.

L’Associació Catalana de Municipis està formada per 937 ajuntaments associats, tots els consells comarcals, les quatre diputacions catalanes i altres entitats. Es va constituir el 1981 a Vic i va néixer amb l’objectiu de posar l’accent a la “promoció i defensa de la cultura catalana en la vida municipal” i amb el lema “un municipi, un vot”. Tots els ens locals associats hi poden trobar recursos, assessorament jurídic, formació i estudis sobre la realitat local. Així, es poden detectar les principals problemàtiques i necessitats i, en conseqüència, donar-hi resposta. A més, des de l’ACM s’ofereixen diversos serveis i recursos als quals els ens locals es poden adherir.


La Junta de gobierno del 9 de marzo de 2020 ha aprobado, a petición de alcaldía, el pago correspondiente a la cuota 2020 de la Associació Catalana de Municipis (ACM), que asciende a 749€.

La Associació Catalana de Municipis está formada por 937 ayuntamientos asociados, todos los consells comarcals, las cuatro diputaciones catalanas y otras entidades. Se constituyó en 1981 en Vic y nació con el objetivo de poner el acento en la “promoción y defensa de la cultura catalana en la vida municipal” y con el lema “un municipio, un voto”. Todos los entes locales asociados pueden encontrar recursos, asesoramiento jurídico, formación y estudios sobre la realidad local. Así, se pueden detectar las principales problemáticas y necesidades y, en consecuencia, darles respuesta. Además, desde la ACM se ofrecen varios servicios y recursos a los que los entes locales se pueden adherir.

 

Comments are closed.