S’aprova la licitació per al servei de control de la processionària del pi

La Junta de Govern ha aprovat la licitació del servei de control de la processionària del pi a petició de les Regidories de Sanitat i Medi Ambient. Aquesta licitació es va aprovar, prèviament, el 28 d’octubre però la licitació va quedar deserta, ja que l’única empresa que es va presentar ho va fer fora de termini.

El termini per presentar propostes serà de 15 dies, fins al 26 de març a les 12h. Les bases i la documentació a presentar es poden trobar en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=60384197&lawType=


CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado la licitación del servicio de control de la procesionaria del pino a petición de las Concejalías de Sanidad y Medio Ambiente. Esta licitación se aprobó, previamente, el 28 de octubre pero quedó desierta porqué la única empresa que se presentó lo hizo fuera de plazo.

El plazo para presentar propuestas será de 15 días, hasta el 26 de marzo a las 12h. Las bases y la documentación a presentar se pueden encontrar en este enlace: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=60384197&lawType=

Comments are closed.