La Bisbal del Penedès ha acollit una reunió entre la Cambra de Comerç i diversos municipis petits del Baix Penedès

REUNIO CAMBRA 200224-1

La Biblioteca Pública del Centre Municipal de Cultura (CMC) de la Bisbal del Penedès ha acollit, aquest dilluns 24 de febrer, una reunió entre la Cambra de Comerç i diversos alcaldes i regidors de municipis petits de la comarca del Baix Penedès. L’objectiu de la trobada era que la Cambra pogués donar a conèixer les formes amb què pot col·laborar amb els municipis de la comarca en àrees com la comercial, l’empresarial, la de promoció econòmica o la de l’ocupació.

La Cambra de Comerç està considerant obrir nous lligams al territori i, per aquest motiu, ha organitzat una trobada en què ha convocat alcaldes i regidors de petits municipis baixpenedesencs. Durant la reunió s’han comentat les dades econòmiques de la comarca i dels municipis participants i s’han explicat les sinergies que es podrien crear entre municipis així com les possibles col·laboracions que es podrien establir entre la Cambra de Comerç i els municipis de la comarca amb l’objectiu de millorar la realitat econòmica del Baix Penedès i els seus municipis, reduir la taxa d’atur i promoure i millorar els comerços i les empreses de la zona.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès fa dos anys que va començar a treballar amb la Cambra de Comerç de Tarragona

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va iniciar projectes conjunts amb la Cambra de Comerç de Tarragona l’any 2018, un fet que ha portat a engegar diverses activitats formatives al municipi, especialment aquelles adreçades a col·lectius de persones aturades, en risc d’exclusió o aquelles contemplades en el marc del programa Integra’ls. A més, la Cambra de Comerç ha participat en la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació en les dues edicions que s’han fet fins a la data i, en el marc d’aquest esdeveniment, ha organitzat la Fira d’Ocupació de la Bisbal del Penedès. Per tot plegat, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquesta col·laboració ha estat molt interessant i fructífera des d’un primer moment i ens ha ajudat a treballar amb els col·lectius més desafavorits del municipi. Des de la Cambra ens aporten sempre molt de valor, personal qualificat, experiència i propostes de valor, com ara la Fira d’Ocupació de la Bisbal, que aconsegueix unir persones que cerquen feina amb empreses que seleccionen personal. Aquesta fira, com sabeu es du a terme durant la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació, que enguany es farà al maig”.

L’alcaldessa bisbalenca s’ha mostrat satisfeta d’haver pogut oferir un espai per a la celebració d’aquesta trobada i ha explicat que “entre tots hem de ser capaços de fer força i d’iniciar projectes que puguin contribuir a millorar les xifres d’atur de tota la comarca i que, alhora, ens ajudin a generar riquesa al territori. Per això també és tan important que contribuïm a la millora i potenciació del comerç local i a què mantinguem una bona comunicació amb les empreses del territori”.

La reunió d’aquest dilluns ha comptat amb l’assistència i participació de la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé; el director gerent de la Cambra de Comerç de Tarragona, Daniel Martí; el responsable de Projectes i Competitivitat de la Cambra de Comerç de Tarragona, Jordi Cáceres; l’alcalde del Montmell, José Ma. Roldán; l’alcalde de Bellvei, Gerard Colet; l’alcalde de Masllorenç, Joan Miró, el regidor de Foment i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Marc Majem; l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; i la tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Arantzazu Longares.

REUNIO CAMBRA 200224-2


REUNIO CAMBRA 200224-1

CASTELLANO | La Biblioteca Pública del Centre Municipal de Cultura (CMC) de la Bisbal del Penedès ha acogido, este lunes 24 de febrero, una reunión entre la Cámara de Comercio y varios alcaldes y concejales de  municipios pequeños de la comarca del Baix Penedès. El objetivo del encuentro era que la Cámara pudiese dar a conocer las formas en las que puede colaborar con los municipios de la comarca en áreas como la comercial, la empresarial, la de promoción económica o la de ocupación.

La Cámara de Comercio está considerando abrir nuevos vínculos en el territorio y, por este motivo, ha organizado un encuentro en el que ha convocado a alcaldes y concejales de pequeños municipios del Baix Penedès. Durante la reunión se han comentado los datos económicos de la comarca y de los municipios participantes y se han explicado las sinergias que se podrían crear entre municipios así como las posibles colaboraciones que se podrían establecer entre la Cámara de comercio y los municipios de la comarca con el objetivo de mejorar la realidad económica del Baix Penedès y sus municipios, reducir la tasa de paro y promover y mejorar los comercios y las empresas de la zona.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ya hace dos años que empezó a trabajar con la Cámara de Comercio de Tarragona

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès inició proyectos conjuntos con la Cámara de Comercio de Tarragona el año 2018, un hecho que ha llegado a iniciar varias actividades formativas en el municipio, especialmente aquellas dirigidas a colectivos de personas paradas, en riesgo de exclusión o aquellas contempladas en el marco del programa Integra’ls. Además, la Cámara de Comercio ha participado en la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació en las dos ediciones que se han hecho hasta la fecha y, en el marco de este evento, ha organizado la Feria de Ocupación de la Bisbal del Penedès. Por todo esto, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “esta colaboración ha sido muy interesante y fructífera desde un primer momento y nos ha ayudado a trabajar con los colectivos más desfavorecidos del municipio. Desde la Cámara nos han aportado siempre mucho valor, personal cualificado, experiencia y propuestas de valor, como por ejemplo la Feria de Ocupación de la Bisbal, que consigue unir personas que buscan trabajo con empresas que seleccionan personal. Esta feria, como sabéis, se lleva a cabo durante la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació, que este año se hará en el mes de mayo”.

La alcaldesa de la Bisbal se ha mostrado satisfecha de haber podido ofrecer un espacio para la celebración de este encuentro y ha explicado que “entre todos hemos de ser capaces de hacer fuerza e iniciar proyectos que puedan contribuir a mejorar las cifras del paro de toda la comarca y que, a la vez, nos ayuden a generar riqueza en el territorio. Por esto, también es tan importante que contribuyamos a la mejora y potenciación del comercio local y al hecho de mantener una buena comunicación con las empresas del territorio.

La reunión de este lunes ha contado con la asistencia y participación de la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé; el director gerente de la Cámara de Comercio de Tarragona, Daniel Martí; el responsable de Proyectos y Competitividad de la Cámara de Comercio de Tarragona, Daniel Martí; el responsable de Proyectos y Competitividad de la Cámara de Comercio de Tarragona, Jordi Cáceres; el alcalde del Montmell, Joé Ma. Roldán; el alcalde de Bellvei, Gerard Colet; el alcalde de Masllorenç, Joan Miró; el concejal de Fomento y Promoción Económica del Ayuntamiento de Banyeres del Penedès, Marc Majem; la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; y la técnica de Ocupación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, Arantzazu Longares.

REUNIO CAMBRA 200224-2

Comments are closed.