L’Ajuntament s’adhereix al conveni de Jove Baix Penedès per cinquè any consecutiu

La Junta de Govern celebrada el dilluns 27 de gener de 2020 ha aprovat, a petició de la Regidoria de Joventut, la pròrroga del conveni interadministratiu de col·laboració “Jove Baix Penedès” amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta de municipis de la comarca (a excepció del Vendrell) per a l’exercici 2020. L’import del conveni per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ascendeix a 3.003€ i inclou programes en matèria de joventut dels àmbits del treball, la formació, la salut, l’educació, la participació i la cultura.

L’Ajuntament ha participat en els programes de Jove Baix Penedès, de forma ininterrompuda, des de l’any 2016, quan va tornar a accedir al projecte.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno celebrada el lunes 27 de enero de 2020 ha aprobado, a petición de la Concejalía de Juventud, la prórroga del convenio interadministrativo de colaboración “Jove Baix Penedès” con el Consell Comarcal del Baix Penedès y el resto de municipios de la comarca (a excepción del Vendrell) para el ejercicio 2020. El importe del convenio para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès asciende a 3.000€ e incluye programas en materia de juventud de los ámbitos del trabajo, la formación, la salud, la educación, la participación y la cultura.

El Ayuntamiento ha participado en los programas de Jove Baix Penedès, de forma ininterrumpida, desde el año 2016, cuando volvió a acceder al proyecto.

Comments are closed.