La Junta de govern ha aprovat el padró fiscal de la llar d’infants municipal per al curs 2019-2020

La Junta de govern local del 23 de desembre de 2019 va aprovar el padró fiscal per al curs 2019/2020 de la llar d’infants municipal per un import total de 26.730€, que correspon a 18 alumnes inscrits amb una quota mensual de 135€ des del mes de setembre de 2019 fins al mes de juliol de 2020.

En cas de baixes o altes durant el curs, s’aprovaran les modificacions del padró que corresponguin en cada cas.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 23 de diciembre de 2019 aprobó el padrón fiscal para el curso 2019/2020 de la llar d’infants municipal por un importe total de 26.730€, que corresponde a 18 alumnos inscritos con una cuota mensual de 135€ desde el mes de septiembre de 2019 hasta el mes de julio de 2020.

En caso de bajas o altas durante el curso, se aprobarán las modificaciones del padrón que correspondan en cada caso.

Comments are closed.