La Regidoria de Joventut ha participat en la reunió de càrrecs electes i tècnics de Joventut del Baix Penedès

TROBADA JOVENTUT1

El regidor de Joventut,  Félix Villazán; i la tècnica de Joventut, Arantzazu Longares, van assistir a la reunió de càrrecs electes i tècnics de Joventut del Baix Penedès que es va celebrar el passat dijous 14 de novembre a Cunit. La reunió, organitzada des de la Conselleria de Joventut del Baix Penedès, perseguia els objectius de “crear un espai per conèixer i compartir els projectes que es realitzen des de l’Oficina Jove del Baix Penedès, i així poder valorar els que s’han fet durant el 2019 i recollir propostes per preparar els de l’any 2020”.  Durant la trobada es va fer una visita a l’Espai Jove de Cunit i es van valorar i comentar, entre altres, els projectes del Pla Comarcal de Joventut 2019 i les línies d’actuació del Pla Comarcal de Joventut 2020.

El regidor de Joventut ha destacat que “aquestes reunions són molt profitoses perquè permeten crear sinergies entre els diversos actors que treballen en matèria de joventut a la comarca. El treball conjunt és important i necessari, perquè ens ajuda a crear projectes més grans que, des de l’àmbit municipal, serien molt més difícils d’assolir”. Quant a la reunió en concret “hem posat fil a l’agulla i pròximament farem una altra trobada en què rebrem la memòria d’activitats de l’any 2019 i continuarem treballant les iniciatives que es duran a terme, en l’àmbit comarcal, de cara a l’any vinent”.


CASTELLANO | El concejal de Juventud, Félix Villazán; y la técnica de Juventud, Arantzazu Longares, asistieron a la reunión de cargos electos y técnicos de Juventud del Baix Penedès que se celebró el pasado jueves 14 de noviembre en Cunit. La reunión, organizada desde la Consejería de Juventud del Baix Penedès, perseguía los objetivos de “crear un espacio para conocer y compartir los proyectos que se realizan desde la Oficina Jove del Baix Penedès, y así poder valorar los que se han llevado a cabo durante el 2019 y recoger propuestas para preparar los del año 2020”. Durante el encuentro se hizo una visita al Espai Jove de Cunit y se valoraron y comentaron, entre otros, los proyectos del Plan Comarcal de Juventud 2019 y las líneas de actuación del Plan Comarcal de Juventud 2020.

El concejal de Juventud ha destacado que “estas reuniones son muy provechosas porqué permiten crear sinergias entre los distintos actores que trabajan en materia de juventud en la comarca. El trabajo conjunto es importante y necesario, porqué nos ayuda a crear proyectos más grandes que, desde el ámbito municipal, serían muy difíciles de alcanzar”. En cuanto a la reunión en concreto “nos hemos puesto manos a la obra y próximamente haremos otro encuentro en el que recibiremos la memoria de actividades del año 2019 y continuaremos trabajando las iniciativas que se llevarán a cabo, a nivel  comarcal, de cara al año que viene”.

TROBADA JOVENTUT GENERAL

Comments are closed.