Ja han finalitzat les actuacions de millora del torrent de les Segueres

La Regidoria de Medi Ambient informa que ja han finalitzat les actuacions de millora de la funcionalitat hidràulica i de l’ús públic sobre el torrent de les Segueres, a l’oest de l’Esplai del Penedès. La intervenció s’ha fet sobre un tram de 1.200 metres de llarg i una superfície d’11.700m2 del torrent, entre el barranc del Clot de Bou (aigües amunt) i el fondo de Cal Llac (aigües avall).

Les actuacions que s’hi han dut a terme perseguien els objectius de garantir la funcionalitat hidràulica del torrent i afavorir els seus accessos i espais de pas, així com promoure la formació i la millora de l’ocupabilitat de quatre persones en risc d’exclusió sociolaboral. Així, s’han retirat elements (com ara arbres caiguts, canyes, residus…) que poguessin suposar obturacions del torrent; s’ha millorat l’accessibilitat de la ciutadania; s’han netejat els hàbitats forestals, matolls i indrets susceptibles de ser freqüentats per les persones, per reduir el risc d’incendi; i s’ha dut a terme una restauració ambiental amb l’objectiu d’afavorir la biodiversitat i la diversificació del paisatge.

La regidora de Medi Ambient, Leo Uceda, ha explicat que “aquesta actuació era necessària per a la prevenció d’incendis però, alhora, complia altres funcions, com ara preservar el nostre entorn natural, la seva fauna i la seva flora; la prevenció d’inundacions; i la millora de l’espai perquè els excursionistes i senderistes poguessin seguir gaudint d’aquest espai en bones condicions. A més, amb aquesta iniciativa, promoguda des de la Diputació de Tarragona, hem pogut contribuir a ocupar quatre persones en risc d’exclusió sociolaboral”.

La regidora ha volgut recordar que “any rere any treballem per millorar les zones boscoses del municipi, perseguint objectius similars als d’aquesta actuació. En la nostra zona hi ha moltes pinedes i arbustos i és important que puguem anar treballant en la neteja i millora d’espais com el torrent de les Segueres o la millora i senyalització dels camins municipals, com hem anat fent des de la Regidoria de Medi Ambient”.


CASTELLANO | La Concejalía de Medio Ambiente informa que ya han finalizado las actuaciones de mejora de la funcionalidad hidráulica y de uso público sobre el torrente de les Segueres, al oeste de l’Esplai del Penedès. La intervención se ha realizado sobre un tramo de 1.200 metros de largo y una superficie de 11.700m2 de torrente, entre el barranco del Clot de Bou (aguas arriba) y el fondo de Cal Llac (aguas abajo).

Las actuaciones que se han llevado a cabo perseguían los objetivos de garantizar la funcionalidad hidráulica del torrente y favorecer sus accesos y espacios de paso, así como promover la formación y la mejora de la ocupación de cuatro personas en riesgo de exclusión sociolaboral. Así, se han retirado elementos (como por ejemplo árboles caídos, cañas, residuos…) que pudiesen suponer obturaciones del torrente; se han mejorado la accesibilidad de la ciudadanía; se han limpiado los hábitats forestales, matojos y lugares susceptibles de ser frecuentados por las personas, para reducir el riesgo de incendio; y se ha llevado a cabo una restauración ambiental con el objetivo de favorecer la biodiversidad y la diversificación del paisaje.

La regidora de Medio Ambiente, Leo Uceda, ha explicado que “esta actuación era necesaria para la prevención de incendios pero, además, cumplía otras funciones, como por ejemplo preservar nuestro entorno natural, su fauna y su flora; la prevención de inundaciones; y la mejora del espacio para que los excursionistas y senderistas pudiesen seguir disfrutando de este espacio en buenas condiciones. Además, con esta iniciativa, promovida desde la Diputación de Tarragona, hemos podido contribuir a ocupar a cuatro personas en riesgo de exclusión sociolaboral”.

La regidora ha querido recordar que “año tras año trabajamos para mejorar las zonas boscosas del municipio, persiguiendo objetivos similares a los de esta actuación. En nuestra zona hay muchos pinares y arbustos y es importante que podamos ir trabajando en la limpieza y mejora de espacios como el torrente de les Segueres o la mejora y señalización de los caminos municipales, como hemos ido haciendo desde la Concejalía de Medio Ambiente”.

 

 

Comments are closed.