Aqualia ha desinfectat i netejat el dipòsit d’aigua de l’Esplai aquesta setmana

neteja pou esplai

L’empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües a la Bisbal del Penedès, Aqualia, ha realitzat les tasques de desinfecció i neteja del dipòsit de l’Esplai aquest dimecres 16 d’octubre. Segons expliquen des d’Aqualia “s’està executant el Pla de Neteja i Desinfecció dels Dipòsits d’Aigua que abasteixen al municipi de la Bisbal del Penedès. Aquestes tasques formen part del Pla d’Autocontrol i Gestió del Subministrament del Servei Municipal d’Aigües i d’aquesta manera, l’empresa dóna compliment al Pla de Vigilància de Control Sanitari d’Aigua de Consum Humà de Catalunya”.

El dipòsit de l’Esplai té una capacitat de 500m3 d’aigua potable i les tasques de desinfecció i neteja han consistit a realitzar la neteja hidromecànica per extreure els sòlids de les parets i del terra; la revisió de les vàlvules, arquetes, canonades i altres elements, aprofitant que el dipòsit estava buit; la desinfecció de l’interior del dipòsit; i la comprovació de la qualitat de l’aigua abans de restablir el subministrament.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquests treballs tenen com a objectiu assegurar la qualitat de l’aigua emmagatzemada en els dipòsits, una aigua que, posteriorment, es distribueix entre les llars dels veïns del municipi”. Ferré ha afegit que “durant l’any es duen a terme diverses comprovacions, mitjançant controls analítics, per garantir la qualitat de l’aigua destinada al consum”.

neteja dipòsit esplai


neteja pou esplai

CASTELLANO | La empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas en la Bisbal del Penedès, Aqualia, ha realizado los trabajos de desinfección y limpieza del depósito de l’Esplai este miércoles 16 de octubre. Según explican desde Aqualia, “se está ejecutando el Plan de Limpieza y Desinfección de los Depósitos de Agua que abastecen el municipio de la Bisbal del Penedès. Estos trabajos forman parte del Plan de Autocontrol y Gestión del Suministro del Servicio Municipal de Aguas y de esta manera, la empresa da cumplimiento al Plan de Vigilancia de Control Sanitario de Agua de Consumo Humano de Catalunya”.

El depósito de l’Esplai tiene una capacidad de 500m3 de agua potable y los trabajos de desinfección y limpieza han consistido en realizar la limpieza hidromecánica para extraer los sólidos de las paredes y del suelo; la revisión de válvulas, arquetas, tuberías y otros elementos, aprovechando que el depósito estaba vacío, la desinfección del interior del depósito; y la comprobación de la calidad del agua antes de restablecer el suministro.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “estos trabajos tienen como objetivo asegurar la calidad del agua almacenada en los depósitos, una agua que, posteriormente, se distribuye entre las viviendas de los vecinos del municipio”. Ferré ha añadido que “durante el año se llevan a cabo varias comprobaciones, mediante controles analíticos, para garantizar la calidad del agua destinada al consumo”.

neteja dipòsit esplai

Comments are closed.