S’inicia la campanya de tractaments aeris de control de la processionària

Aquesta setmana ha començat una campanya de tractaments aeris de control de la processionària del pi (thaumetopea pityocampa) coordinat des de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió de Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs que s’inicien consisteixen en l’aplicació a Ultra Baix Volum (3 l/ha) del producte biològic ‘bacillus thuringiensis kurstaki’, que és compatible amb l’agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic ni irritant. Es tracta d’un tractament que no és perillós per al medi ambient. Segons ens han informat, els treballs podrien perllongar-se durant cinc setmanes, depenent de les condicions climatològiques.

Al plànol s’hi poden veure les zones previstes de tractaments.

44_BisbalPenedesPROCESSIONARIA-1

D’altra banda, la Regidoria de Medi Ambient continua treballant en la reducció de la població de l’eruga processionària, de forma sostenible, en diverses pinedes del terme municipal. Per això realitza captura d’erugues amb trampes que contenen feromones sexuals amb l’objectiu de capturar els mascles i així poder fer un monitoratge per lluitar contra la seva proliferació. A més, en punts concrets, com ara parcs, la Regidoria de Medi Ambient empra l’endoteràpia vegetal, que consisteix en injectar un producte fitosanitari, aprofitant el flux de saba de l’arbre (com si fos una vacuna). En aquest cas, també es tracta d’un tractament que té un baix impacte ambiental.


CASTELLANO | Esta semana ha empezado una campaña de tratamientos aéreos de control de la procesionaria del pino (thaumetopea pityocampa) coordinada desde la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió de Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Los trabajos que se inician consisten en la aplicación a Ultra Bajo Volumen (3 l /ha) del producto biológico ‘bacillus thuringiensis kurstaki’, que es compatible con la agricultura ecológica y no está clasificado como tóxico ni irritante. Se trata de un tratamiento que no es peligroso para el medio ambiente. Según nos han informado, los trabajos podrian prolongarse durante cinco semanas, dependiendo de las condiciones climatológicas.

En el plano se puden ver las zonas previstas de tratamientos.

44_BisbalPenedesPROCESSIONARIA-1

Por otro lado, la Concejalía de Medio Ambiente continúa trabajando en la reducción de la población de la oruga procesionaria, de forma sostenible, en varias pinedas del término municipal. Por esto realiza captura de orugas con trampas que contienen feromonas sexuales con el objetivo de capturar a los machos y así poder hacer un monitoreo para luchar contra su proliferación. Además, en puntos concretos, como por ejemplo parques, la Concejalía de Medio Ambiente utiliza la endoterapia vegetal, que consiste en inyectar un producto fitosanitario, aprovechando el flujo de savia del árbol (como si fuese una vacuna). En este caso, también se trata de un tratamiento que tiene un bajo impacto ambiental.

 

Comments are closed.