Comunicat d’alcaldia – Agost de 2019

Comunicat d’alcaldia, Agost 2019

Sentència ferma del Jutjat contenciós, que desestima el recurs presentat per la regidora no adscrita i els regidors i regidores d’ERC contra l’Ajuntament per possible vulneració dels drets fonamentals

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no va vulnerar els drets dels regidors i regidores d’ERC i la regidora no adscrita en el Ple de moció de censura del 22 d’agost de 2018.

El 6 d’agost del 2018 els regidors d’ERC i la regidora del PSC van presentar moció de censura, presentant com a alcaldable a la regidora del PSC.

El dia 22 d’agost es va celebrar aquest Ple, però uns dies abans el PSC va entrar document a registre de l’Ajuntament conforme notificaven que la seva regidora deixava de formar part del PSC.

Comprovant la documentació, es va procedir a nomenar i informar la regidora del PSC que passava a ser regidora no adscrita.

En el Ple de moció de censura es va informar de la normativa a aplicar on, en aquest cas, feia falta un vot més perquè la moció de censura prosperés.  Però la moció no va prosperar perquè van haver-hi 5 vots en contra de la moció de censura (els regidors i regidores del PDeCAT) i cap vot a favor (els regidors d’ERC i la regidora no adscrita no van votar).

El setembre de 2018, els regidors i regidores d’ERC i la regidora no adscrita, presenten denúncia al Jutjat contenciós administratiu contra l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, per la suposada vulneració dels seus drets fonamentals en el Ple de moció de censura del 22 d’agost de 2018.

El mes de maig de 2019, el Jutjat dicta sentència desestimant la denúncia al no haver-se vulnerat els seus drets fonamentals.

A finals de juliol de 2019 el Jutjat declara la sentència com a ferma.

Agnès Ferré Cañellas

Alcaldessa de La Bisbal del Penedès


Comunicado de alcaldía, Agosto 2019

Sentencia firme del Juzgado contencioso, que desestima el recurso presentado por la concejala no adscrita y los concejales y concejalas de ERC contra el Ayuntamiento por posible vulneración de los derechos fundamentales

El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès no vulneró los derechos de los concejales y concejalas de ERC y la concejala no adscrita en el Pleno de moción de censura del 22 de agosto del 2018.

El 6 de agosto del 2018 los concejales de ERC y la concejala del PSC presentaron una moción de censura, presentando como alcaldable a la concejala del PSC.

El día 22 de agosto se celebró este Pleno, pero unos días antes el PSC entró un documento por registro del Ayuntamiento conforme notificaban que su concejala dejaba de formar parte del PSC.

Comprobando la documentación, se procedió a nombrar e informar a la concejala del PSC que pasaba a ser conejala no adscrita.

En el Pleno de moción de censura se informó de la normativa a aplicar donde, en este caso, hacía falta un voto más para que la moción de censura prosperase. Pero la moción no prosperó porqué hubieron 5 votos en contra de la moción de censura (los concejales y concejalas del PDeCAT) y ningún voto a favor (los concejales de ERC y la concejala no adscrita no votaron).

En septiembre del 2018, los concejales y concejalas de ERC y la concejala no adscrita, presentan denuncia en el Juzgado contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales en el Pleno de moción de censura del 22 de agosto del 2018.

En el mes de mayo del 2019, el Juzgado dicta sentencia desestimando la denuncia en no haberse vulnerado sus derechos fundamentales.

En el mes de julio del 2019, el Juzgado declara la sentencia como firme.

 

Agnès Ferré Cañellas

Alcaldesa de La Bisbal del Penedès

Comments are closed.