L’Ajuntament aprova un contracte menor per fer un estudi topogràfic en diversos carrers de la Miralba

La Junta de Govern local del dilluns 22 de juliol ha aprovat un contracte menor amb l’objectiu de dur a terme treballs de topografia en diversos carrers de la Miralba. Es dóna el cas que l’illa urbana dels carrers Margarida, Orquídia, Magnòlia, Tulipa i Petúnia presenta diferències entre les dades existents al projecte de reparcel·lació de la Miralba (aprovat el 2008), el Registre de la Propietat i el Cadastre. Amb l’objectiu de regularitzar aquestes diferències, l’Ajuntament tirarà endavant un estudi topogràfic i, per aquest motiu, la Junta de Govern ha aprovat un contracte menor per un import de 3.786,09€ (IVA inclòs).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del lunes 22 de julio ha aprobado un contrato menor con el objetivo de llevar a cabo trabajos de topografía en distintas calles de la Miralba. Se da el caso que la isla urbana de las calles Margarida, Orquídia, Magnòlia, Tulipa y Petúnia presenta diferencias entre los datos existentes en el proyecto de reparcelación de la Miralba (aprobado en el 2008), el Registro de la Propiedad y el Catastro. Con el objetivo de regularizar estas diferencias, el Ayuntamiento llevará a cabo un estudio topográfico y, por este motivo, la Junta de Gobierno ha aprobado un contrato menor por un importe de 3.786,09€ (IVA incluido).

Comments are closed.