La Junta de Govern ha aprovat el segon pagament de les subvencions de menjador escolar

La Junta de Govern del 22 de juliol de 2019 ha aprovat el segon pagament de la subvenció de menjador escolar per al curs 2018/2019, corresponent als mesos de febrer a juny, a 79 famílies beneficiaries.

L’import total que s’abonarà ascendeix a 3.910€, corresponent a la suma dels imports que rebran les 79 famílies beneficiàries, i es desglossa, per mesos, de la següent manera:

Febrer: 1.016,60€

Març: 1.103,30€

Abril: 606,90€

Maig: 606,90€

Juny: 576,30€

El 8 de març es va aprovar el pagament de les subvencions de menjador dels mesos de setembre de 2018 a gener de 2019.

La Junta de Gobierno del 22 de julio del 2019 ha aprobado el segundo pago de la subvención de comedor escolar para el curso 2018/2019, correspondiente a los meses de febrero a junio, a 79 familias beneficiarias.

El importe total que se abonará asciende a 3.910€, correspondiente a la suma de los importes que recibirán las 79 familias beneficiarias, y que se desglosa, por meses, de la siguiente manera:

Febrero: 1.016,60€

Marzo: 1.103,30€

Abril: 606,90€

Mayo: 606,90€

Junio: 576,30€

El 8 de marzo se aprobó el pago de las subvenciones de comedor de los meses de septiembre del 2018 a enero del 2019.

 

Comments are closed.