Ja ha començat la segona Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

auditoria ciutadana 2019

Aquest dimecres 17 de juliol l’alcaldessa Agnès Ferré ha convocat a l’Ajuntament diversos bisbalencs, escollits per sorteig, per a dur a terme l’Auditoria Ciutadana, una proposta que es tira endavant per segona vegada a la Bisbal i que consisteix a apropar la gestió de la comptabilitat municipal a la ciutadania.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar, el 19 de juny de 2017, el primer Reglament d’Organització Municipal (ROM) de l’Ajuntament. El ROM conté un total de 138 articles, alguns dels quals van adreçats directament a la ciutadania. El document aprovat contempla que els bisbalencs i les bisbalenques puguin emetre preguntes perquè siguin contestades en els Plens Ordinaris així com defineix els mitjans d’informació sobre la gestió municipal adreçats a la ciutadania, com poden ser el Ple municipal, la revista municipal, el web i les xarxes socials, eBando, la cartelleria, la convocatòria de processos de participació ciutadana, el taulell d’anuncis o els pregons, entre altres. L’article 83 del ROM se centra en l’Auditoria Ciutadana que, justament ara, s’ha posat en marxa. Funciona de la següent manera: es trien 10 bisbalencs o bisbalenques a l’atzar i se’ls convoca per participar en l’”Auditoria Ciutadana” i, durant els 15 dies previs a la Comissió de Comptes, que tindrà lloc a finals de juliol, poden consultar documentació, com ara factures, relacionada amb la comptabilitat de l’Ajuntament.

Dels deu bisbalencs seleccionats, dos han assistit a la cita. Una tercera no ha pogut assistir però ha confirmat la seva assistència el dia de la comissió de comptes. L’alcaldessa els ha fet entrega d’un dossier amb el pressupost de l’any 2018 i la Memòria del Model Compte General any 2018 i els ha convidat a venir a consultar documentació relacionada amb els comptes de l’Ajuntament durant els dies previs a la Comissió de Comptes que, tot i ser un acte tancat al públic, les deu persones triades per fer l’Auditoria Ciutadana hi podran assistir.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, explica que “l’any passat ja vam iniciar l’Auditoria ciutadana i ens va agradar molt l’experiència, ja que ens permet acostar el funcionament de l’Ajuntament i els seus comptes a la ciutadania i, d’aquesta manera, poder explicar de primera mà com funciona la comptabilitat i quines són les tasques de gestió interna que ha de dur a terme l’Ajuntament. Pensem que iniciatives com aquestes apropen la ciutadania a les administracions i són un acte de transparència per part del govern”.

Text complet del ROM: http://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2017/09/BISBALROM2017.pdf


CASTELLANO | Este miércoles 17 de julio la alcaldesa Agnès Ferré ha convocado en el Ayuntamiento de la Bisbal a varios bisbalencs, escogidos por sorteo, para llevar a cabo la Auditoría Ciudadana, una propuesta que hace por segunda vez en la Bisbal y que consiste en acercar la gestión de la contabilidad municipal a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó, el 19 de junio del 2018, el primer Reglamento de Organización Municipal (ROM) del Ayuntamiento. El ROM contiene un total de 138 artículos, algunos de los cuales van dirigidos directamente a la ciudadanía. El ROM contempla que los bisbalencs y las bisbalencas puedas emitir preguntas para que sean contestadas en los Plenos Ordinarios así como define los medios de información sobre la gestión municipal dirigidos a la ciudadanía, como pueden ser el Pleno municipal, la revista municipal, la web y las redes sociales, eBando, la cartelería, la convocatoria de procesos de participación ciudadana, el tablón de anuncios o los pregones, entre otros. El artículo 83 del ROM se centra en la Auditoría Ciudadana que, justo ahora, se ha puesto en marcha. Funciona de la siguiente manera: se escogen 10 bisbalencs o bisbalenques al azar y se los convoca a participar en la “Auditoría Ciudadana” y, durante los 15 días previos a la Comisión de Cuentas, que tendrá lugar a finales de julio, pueden consultar documentación, como por ejemplo facturas, relacionada con la contabilidad del Ayuntamiento.

De los diez bisbalencs seleccionados, dos han asistido a la cita. Una tercera ha confirmado su asistencia a la Comisión de Cuentas. La alcaldesa les ha hecho entrega de un dossier con el presupuesto del año 2018 y la Memoria del Modelo Cuenta General año 2018 y los ha invitado a venir a consultar documentación relacionada con las cuentas del Ayuntamiento durante los días previos a la Comisión de Cuentas que, aunque se trata de un acto cerrado al público, estará abierto a la asistencia de las diez personas escogidas para llevar a cabo la Auditoría Ciudadana.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, explica que “el año pasado ya iniciamos la Auditoría ciudadana y nos gustó mucho la experiencia, ya que nos permite acercar el funcionamiento del Ayuntamiento y de sus cuentas a la ciudadanía y, de esta manera, poder explicar de primera mano como funciona la contabilidad y cuáles son las tareas de gestión interna que hay que llevar a cabo en el Ayuntamiento. Pensamos que iniciativas como estas acercan la ciudadanía a las administraciones y son un acto de transparencia por parte del gobierno”.

Texto completo del ROM http://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2017/09/BISBALROM2017.pdf

Comments are closed.