L’Ajuntament de la Bisbal ha sol·licitat una subvenció per a la rehabilitació de les cases dels mestres

cases dels mestres

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sol·licitat una subvenció de 20.000€ a la Diputació de Tarragona per a la rehabilitació de les “cases dels mestres”.

La Junta de Govern del 8 de juliol de 2018 va aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de “les cases dels mestres” per convertir-les en habitatges socials. Ara, el projecte ja està aprovat definitivament.

El cost total de la rehabilitació suposa un import de 76.746,11€ (IVA inclòs). Aquest mes de juny s’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona la subvenció per a inversions en habitatges municipals per a destinar-los a polítiques socials per un import de 20.000€.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha solicitado una subvención de 20.000€ a la Diputación de Tarragona para la rehabilitación de las “casas de los maestros”.

La Junta de Gobierno del 8 de julio del 2018 aprobó inicialmente el proyecto de rehabilitación de “las casas de los maestros” para convertirlas en viviendas sociales. Ahora, el proyecto está aprobado definitivamente.

El coste total de la rehabilitación supone un importe de 76.746,11€ (IVA incluido). Este mes de junio se ha solicitado a la Diputación de Tarragona la subvención para inversiones en viviendas municipales para destinarlos a políticas sociales por un importe de 20.000€.

Comments are closed.