La Junta de Govern ha aprovat la redacció del projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació dels locals socials del Priorat, l’Esplai i Can Gordei

La Junta de Govern ha aprovat un contracte menor amb MR Arquitectes Associats per un import de 6.872,04€ per a la redacció del projecte bàsic i d’execució per a la reforma i ampliació dels locals socials del Priorat, l’Esplai i Can Gordei. Ara l’empresa realitzarà les seves propostes perquè els locals socials del Priorat de la Bisbal, l’Esplai i Can Gordei puguin incorporar una sala polivalent on realitzar activitats.

Una vegada s’hagin confeccionat les primeres propostes per part dels redactors del projecte, es consensuaran amb les respectives juntes de les associacions de veïns, perquè puguin expressar les seves idees i suggeriments.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado un contrate menor con MR Arquitectes Associats por un importe de 6.872,04€ para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la reforma y ampliación de los locales sociales del Priorat, l’Esplai y Can Gordei. Ahora la empresa realizará sus propuestas para que los locales sociales del Priorat de la Bisbal, l’Esplai y Can Gordei puedan incorporar una sala polivalente donde realizar actividades.

Una vez se hayan confeccionado las primeras propuestas por parte de los redactores del proyecto, se consensuarán con las respectivas juntas de las asociaciones de vecinos, para que puedan expresar sus ideas y sugerencias.

Comments are closed.