Un bisbalenc centrarà el seu treball de fi de màster en la xarxa de distribució d’aigua potable de la Bisbal del Penedès

La Junta de Govern local ha aprovat un conveni amb l’Escola de l’Aigua perquè un estudiant bisbalenc pugui realitzar el Treball Final del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua (curs 2017-2019) sobre la xarxa de distribució d’aigua potable de la Bisbal del Penedès.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha establert un conveni administratiu per regular la col·laboració entre l’Ajuntament i l’Escola de l’Aigua per a la realització d’aquest treball de fi de màster en l’àmbit del servei d’abastament d’aigua potable del municipi. Es tracta d’un conveni que no té repercussió pressupostària i, per tant, aquest acord no suposa cap despesa per a l’Ajuntament.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local ha aprobado un convenio con la Escola de l’Aigua para que un estudiante bisbalenc pueda realizar el Trabajo Final de Máster en Tecnología y Gestión del Agua (curso 2017-2019) sobre la red de distribución de agua potable de la Bisbal del Penedès.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha establecido un convenio administrativo para regular la colaboración entre el Ayuntamiento y la Escola de l’Aigua para la realización de este trabajo de fin de máster en el ámbito del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio. Se trata de un convenio que no tiene repercusión presupuestaria y, por lo tanto, este acuerdo no supone ningún gasto para el Ayuntamiento.

Comments are closed.