La Junta de Govern ha aprovat el segon pagament del conveni amb l’Escola Ull de Vent per a material escolar

El setembre de 2018, la Junta de Govern va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’Escola Ull de Vent, per un valor econòmic de 13.200€, per al curs escolar 2018/2019 amb l’objectiu d’ajudar el centre escolar a assumir les despeses de material escolar dels alumnes de l’escola empadronats al municipi. La Junta de Govern del 26 d’abril de 2019 ha aprovat el segon pagament, per un import de 5.000€, de l’esmentat conveni amb l’Escola Ull de Vent per a material escolar.


CASTELLANO | En septiembre de 2018, la Junta de Gobierno aprobó el convenio entre el Ayuntamiento y la Escola Ull de Vent, por un valor económico de 13.200€, para el curso escolar 2018/2019 con el objetivo de ayudar al centro escolar a asumir los gastos de material escolar de los alumnos de la escuela empadronados en el municipio. La Junta de Gobierno del 26 de abril del 2019 ha aprobado el segundo pago, por un importe de 5.000€, del citado convenio con la Escola Ull de Vent.

Comments are closed.