El passat 15 de març va començar el període de prohibició de fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 m que els envolta

Foguera (Font: Gencat)

El passat 15 de març va començar el període de prohibició de fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 m que els envolta. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us informa que només seran permeses aquelles activitats relacionades amb fer foc en terrenys forestals que hagin estat autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Cal tenir en compte que:

-L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del Pla Alfa al nivell 2 o superior.

-L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat de vent superior a 10 Km/h, l’activitat s’haurà d’aturar (cal tenir en compte que un vent de 10Km/h té la capacitat de bellugar moure fulles).

-No es podran fer les cremes a menys de 25 metres de la zona forestal, a excepció de si es disposa d’un mínim de 30 litres d’aigua (2 motxilles extintores) al peu de la crema; en aquest cas, la distància a terreny forestal serà d’un mínim de 15 metres.

-L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en l’autorització. En cap cas no es podrà cremar ni els dies festius oficials, ni els diumenges ni Dissabte Sant.

-El lloc de la crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3 metres al voltant del foc.

-S’han de fer piles petites (volum màxim de 2 metres cúbics) i encendre’n una darrere l’altra mai de forma simultània.

-Les flames no podran superar els 3 metres d’alçada

-Cal apagar les brases un cop acabada l’activitat i assegurar el perímetre al voltant de la pila que es crema.


CASTELLANO | El pasado 15 de marzo empezó el periodo de prohibición de hacer fuego en los terrenos forestales y en la franja de 500 m que los rodea. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os informa que solo estarán permitidas aquellas actividades relacionadas con hacer fuego en terrenos forestales que hayan sido autorizadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya.

Hay que tener en cuenta que:

-La autorización quedará suspendida en caso de activación del Plan Alfa al nivel 2 o superior.

-La actividad solo se podrá empezar con el viento calmado. Con una velocidad del viento superior a 10 Km/h, la actividad se deberá parar (hay que tener en cuenta que un viento de 10Km/h tiene la capacidad de mover hojas).

-No se podrán hacer las quemas a menos de 25 metros de la zona forestal, a excepción de si se dispone de un mínimo de 30 litros de agua (2 mochilas extintoras) a pie de la quema; en este caso, la distancia al terreno forestal será de un mínimo de 15 metros.

-La actividad se debe hacer exclusivamente los días y horas citados en la autorización. En ningún caso se podrá quemar ni los días festivos oficiales, ni los domingos ni el Sábado Santo.

-El lugar de la quema estará limpio de vegetación en un perímetro de 3 metros alrededor del fuego.

-Se deben hacer pilas pequeñas (volumen máximo de 2 metros cúbicos) y encender una detrás de otra, nunca de forma simultanea.

-Las llamas no podrán superar los 3 metros de altura.

-Hay que apagar las brasas una vez terminada la actividad y asegurar el perímetro de alrededor de la pila que se quema.

 

 

 

 

Comments are closed.