L’Ajuntament de la Bisbal i Aqualia creen un Fons Social per a les famílies amb dificultats econòmiques

LA BISBAL DES DE LES VINYES

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Aqualia, l’empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües, han signat un conveni per crear un Fons de Solidaritat per garantir l’accés a l’aigua potable a tota la ciutadania i, així, complir la normativa en matèria de pobresa energètica. Aquesta mesura pretén donar cobertura econòmica i evitar el tall del subministrament d’aigua potable a les persones amb pocs recursos del municipi. La dotació anual d’aquest Fons Social és de 3.500€ i serà assumida per Aqualia, a fons perdut.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “hem signat aquest conveni amb Aqualia, amb qui hem creat un Fons Social per garantir ajuts o descomptes per a aquelles persones i unitats familiars que es troben en situacions econòmiques difícils, ja que tal com estableix la llei, les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial

Per la seva banda, el delegat de Lleida i Tarragona d’Aqualia, Francesc Quintillà, ha manifestat que “l’aigua és un bé bàsic de primera necessitat i, per tant, un dret humà que tothom ha de tenir garantit. Per això, des d’Aqualia proposem mecanismes que permetin continuar prestant el servei a les persones necessitades, assegurant així que ningú es pugui veure privat d’aquest bé per motius econòmics”.

Ara ambdues parts consensuaran un protocol d’aplicació per definir qui es podrà beneficiar d’aquests ajuts i com gestionar el Fons Social.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y Aqualia, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas, han firmado un convenio para crear un Fondo de Solidaridad para garantizar el acceso al agua potable de toda la ciudadanía y, así, cumplir la normativa en materia de pobreza energética. Esta medida pretende dar cobertura económica y evitar el corte de suministro de agua potable a las personas con pocos recursos del municipio. La dotación anual de este Fondo Social es de 3.500€ y será asumida por Aqualia a fondo perdido.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicado que “hemos firmado este convenio con Aqualia, con quién hemos creado un Fondo Social para garantizar ayudas o descuentos para aquellas personas y unidades familiares que se encuentran en situaciones económicas difíciles, ya que tal como establece la ley, las administraciones públicas deben garantizar el derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial”.

Por su parte, el delegado de Lleida y Tarragona de Aqualia, Francesc Quintillà, ha manifestado que “el agua es un bien básico de primera necesidad y, por lo tanto, un derecho humano que todo el mundo debe tener garantizado. Por eso, desde Aqualia proponemos mecanismos que permitan continuar prestando el servicio a las personas necesitadas, asegurando así que nadie se pueda ver privado de este bien por motivos económicos”.

Ahora ambas partes consensuaran un protocolo de aplicación para definir quién se podrá beneficiar de estas ayudas y cómo gestionar el Fondo Social.

 

Comments are closed.