Exposició del cens electoral per a les eleccions a les Corts Generals 2019

BAN

S’informa la ciutadania que, fins al 18 de març, es podran consultar les llistes electorals vigents per a les pròximes Eleccions a les Corts Generals 2019, que se celebraran el diumenge 28 d’abril.

La consulta es realitzarà personalment a les oficines municipals.

Fins al dia 18 de març es poden presentar reclamacions sobre les dades censals, directament a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens electoral o a través d’aquest Ajuntament.

 

Agnès Ferré Cañellas

Alcaldessa de la Bisbal del Penedès


BANDO

Se informa a la ciudadanía que, hasta el 18 de marzo, se podrán consultar las listas electorales vigentes para las próximas Elecciones a las Cortes Generales 2019, que se celebrarán el domingo 28 de abril.

La consulta se realizará personalmente en las oficinas municipales.

Hasta el día 18 de marzo se pueden presentar reclamaciones sobre los datos censales, directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo electoral o a través de este Ayuntamiento.

Agnès Ferré Cañellas

Alcaldesa de la Bisbal del Penedès

Comments are closed.