La Junta de Govern local ha aprovat el conveni perquè els Bous puguin continuar assajant a l’Escola Ull de Vent

La Junta de Govern local del 22 de febrer de 2018 ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, l’Escola Ull de Vent i la colla castellera Els Bous per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu amb la finalitat que la colla pugui seguir utilitzant el gimnàs de l’escola per assajar.

D’acord amb la clàusula sisena del conveni de col·laboració, aquest conveni serà vigent durant el 2018 però es podrà prorrogar de manera expressa per un any més. Com que no hi ha hagut cap incidència i l’ús ha sigut l’adequat, la Junta de Govern del divendres 8 de març ha aprovat la pròrroga del conveni per a l’any 2019.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 22 de febrero del 2018 ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, la Escola Ull de Vent y la colla castellera Els Bous para el uso social de las instalaciones del centro educativo con la finalidad de que la colla pueda seguir utilizando el gimnasio de la escuela para ensayar.

De acuerdo con la cláusula sexta del convenio de colaboración, este convenio será vigente durante el 2018 pero se podrá prorrogar de manera expresa por un año más. Como no ha habido ninguna incidencia y el uso ha sido el adecuado, la Junta de Gobierno del viernes 8 de marzo ha aprobado la prórroga del convenio para el año 2019.

Comments are closed.