L’Ajuntament cedirà espais municipals al Consell Comarcal per a realitzar activitats

La Junta de Govern ha aprovat l’annex I del conveni de cessió d’espais amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la realització de diverses activitats de Jove Baix Penedès. Així, el municipi podrà acollir el curs de premonitor/a d’educació en el lleure que està previst per als dies 15, 16, 17 i 18 d’abril, de 9 a 14h, al Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès, amb un nombre d’usuaris de 30.

El juny de 2010 es va signar el conveni de cessió d’espais entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la realització d’activitats diverses de Jove Baix Penedès. Ara la Junta de Govern ha aprovat un annex a aquest conveni.


CASTELLANO | La Junta de Govern ha aprobado el anexo I del convenio de cesión de espacios con el Consell Comarcal del Baix Penedès para la realización de varias actividades de Jove Baix Penedès. Así, el municipio podrá acoger el curso de premonitor/a de educación en el ocio y el tiempo libre que está previsto para los días 15, 16, 17 y 18 de abril, de 9 a 14h, en el Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès, con un nombre de usuarios de 30.

En junio del 2010 se firmó el convenio de cesión de espacios entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y el Consell Comarcal del Baix Penedès para la realización de actividades varias de Jove Baix Penedès. Ahora la Junta de Gobierno ha aprobado un anexo a este convenio.

Comments are closed.