La Junta de govern local ha aprovat l’adjudicació dels serveis del Racó de la Gent Gran

IMG_9540

La Junta de govern local ha aprovat l’adjudicació del servei de dinamització del parc de salut a l’empresa E3 Lleure per 7.869€, un servei que començarà a funcionar al març.

El Racó de la Gent Gran va obrir les seves portes el setembre de 2018 i, per poder tirar endavant les noves activitats i serveis, es va aprovar un contracte menor. D’aquesta manera es va poder oferir servei durant les tardes mentre es duia a terme el canvi d’ubicació dels serveis adreçats a la gent gran que, fins al moment, s’havien fet al Centre Municipal de Cultura.

El desembre de 2018 es va aprovar la licitació, per un període de dos anys (2019 i 2020) de diversos serveis, entre els quals hi havia la dinamització del parc de la salut i el benestar emocional, que ja es venien oferint des de la Regidoria de la Gent Gran:

-Dinamització del Racó de la Gent Gran: 4 hores cada tarda de dilluns a divendres. Servei gratuït destinat a majors de 65 anys.

-Dinamització del parc de salut: 3 hores a la setmana. Els usuaris abonen 30€ trimestrals si fan gimnàstica dos dies a la setmana o 15€ si la fan un dia a la setmana.

-Benestar emocional: 2 hores a la setmana. Els usuaris abonen 15€ trimestrals.

Un total de 3 empreses es van presentar a la licitació i, a la Junta de govern del mes de gener, es van adjudicar els serveis de:

-Dinamització del Racó de la Gent Gran, per 56.430,36€ per dos anys (2019 i 2020) a l’empresa Vital Activity.

-Benestar emocional a l’empresa Vital Activity, per 5.246,36€, per dos anys (2019 i 2020).

La Junta de govern del mes de febrer ha adjudicat el tercer servei:

-Servei de dinamització del parc de salut a l’empresa E3 Lleure, per 7.869€, per dos anys (2019 i 2020).

Els dos serveis adjudicats al gener van entrar en funcionament al mes de febrer i el servei de dinamització del parc de salut començarà el mes de març.

La regidora de la Gent Gran, Judit Vidal, ha explicat que “aquest Ajuntament ha estat implicat, des del primer dia, amb la gent gran del municipi. És per aquest motiu que hem escoltat les seves peticions i les hem anat incorporant per poder oferir una oferta d’activitats i serveis adequada als gustos i necessitats dels nostres avis. El Racó de la Gent Gran ha esdevingut un punt de trobada de la gent gran del municipi en pocs mesos, ja que a més de les activitats organitzades per la Regidoria de la Gent Gran, també és la nova seu de l’Associació de la Gent Gran” i ha afegit que “vull recordar a tota la gent gran de la vila que tots els serveis estan oberts a la seva participació i que, al Racó de la Gent Gran, poden venir totes les tardes de dilluns a divendres, sense cap cost per a ells”.

A banda de les activitats que s’ofereixen al Racó de la Gent Gran, l’Ajuntament de la Bisbal ofereix el Servei Bon dia i els tallers per millorar la memòria cognitiva.

El Servei Bon Dia consisteix a fer trucades a la gent gran del municipi o a les persones que viuen soles que ho hagin sol·licitat. Aquestes trucades les fan els voluntaris i les voluntàries, que comproven que tot va bé i ajuden els usuaris amb els seus dubtes o gestions. Si les persones no responen les trucades de telèfon, s’activa el protocol establert en aquests casos, que consisteix en contactar amb els telèfons de contacte de familiars o amics propers a l’usuari.

Els tallers de memòria cognitiva s’ofereixen tot l’any i tenen com a finalitat millorar i desenvolupar la memòria, la concentració, l’estimulació cognitiva i l’agilitat mental per tal de millorar la qualitat de vida, mantenir la capacitat funcional i potenciar l’autonomia de les persones, disminuint els dèficits de memòria que apareixen amb l’edat.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local ha aprobado la adjudicación del servicio de dinamización el parque de salud a la empresa E3 Lleure por 7.869€, un servicio que empezará a funcionar en marzo.

El Racó de la Gent Gran abrió sus puertas en septiembre del 2018 y, para poder llevar a cabo las nuevas actividades y servicios, se aprobó un contrato menor. De esta manera se pudo ofrecer servicio durante las tardes mientras se llevaba a cabo el cambio de ubicación de los servicios dirigidos a la gente mayor que, hasta el momento, se habían realizado en el Centre Municipal de Cultura.

En diciembre del 2018 se aprobó la licitación, por un periodo de dos años (2019 y 2020) de varios servicios, entre los cuales había la dinamización del parque de salud y el bienestar emocional, que ya se venían ofreciendo desde la ‘Regidoria de la Gent Gran’:

-Dinamización del Racó de la Gent Gran: 4 horas cada tarde de lunes a viernes. Servicio gratuito destinado a mayores de 65 años.

-Dinamización del parque de salud: 3 horas a la semana. Los usuarios abonan 30€ trimestrales si hacen gimnasia dos días a la semana o 15€ si la hacen un día a la semana.

-Bienestar emocional: 2 horas a la semana. Los usuarios abonan 15€ trimestrales.

Un total de 3 empresas se presentaron a la licitación y, en la Junta de gobierno del mes de enero, se adjudicaron los servicios de:

-Dinamización del Racó de la Gent Gran, por 56.430,36€ por dos años (2019 y 2020) a la empresa Vital Activity.

-Bienestar emocional a la empresa Vital Activity, por 5.249,36€, por dos años (2019 y 2020).

La Junta de gobierno del mes de febrero ha adjudicado el tercer servicio:

-Servicio de dinamización del parque de salud a la empresa E3 Lleure, por 7.869€, por dos años (2019 y 2020).

Los dos servicios adjudicados en el mes de enero entraron en funcionamiento en el mes de febrero y el servicio de dinamización del parque de salud empezará en el mes de marzo.

La regidora de la Gent Gran, Judit Vidal, ha explicado que “este Ayuntamiento ha estado implicado, desde el primer día, con la gente mayor del municipio. Es por este motivo que hemos escuchado sus peticiones y las hemos ido incorporando para poder ofrecer una oferta de actividades y servicios adecuada a los gustos y necesidades de nuestros abuelos. El Racó de la Gent Gran se ha convertido en un punto de encuentro de la gente mayor del municipio en pocos meses, ya que además de las actividades organizadas por la Regidoria de la Gent Gran, también es la nueva sede de la Associació de la Gent Gran” y ha añadido que “quiero recordar a toda la gente mayor del municipio que todos los servicios están abiertos a su participación y que, al Racó de la Gent Gran, pueden venir todas las tardes de lunes a viernes, sin ningún coste para ellos”.

Además de las actividades que se ofrecen en el Racó de la Gent Gran, el Ayuntamiento de la Bisbal ofrece el Servei Bon Dia y los talleres para mejorar la memoria cognitiva.

El Servei Bon Dia consiste en hacer llamadas a la gente mayor del municipio o a las personas que viven solas y que lo hayan solicitado. Estas llamadas las hacen los voluntarios y las voluntarias, que comprueban que todo vaya bien y ayudan a los usuarios con sus dudas o gestiones. Si las personas no responden a las llamadas de teléfono, se activa el protocolo establecido en estos casos, que consiste en contactar con los teléfonos de contacto de familiares o amigos cercanos al usuario.

Los talleres de memoria cognitiva se ofrecen todo el año y tienen como finalidad mejorar y desarrollar la memoria, la concentración, la estimulación cognitiva y la agilidad mental por tal de mejorar la calidad de vida, mantener la capacidad funcional y potenciar la autonomía de las personas, disminuyendo los déficits de memoria que aparecen con la edad.

RACO_GENT_GRAN_18_ACTIVITATS_CARTELL3

 

 

Comments are closed.