S’adjudica el contracte per posar en funcionament una nova eina informàtica de gestió contable per a l’Ajuntament

La Junta de govern del dijous 7 de febrer ha adjudicat el contracte de servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma de gestió comptable i econòmica per a mitjans electrònics a Spai Innova Astigitas S.L., l’empresa guanyadora del procés de licitació de servei que es va iniciar al mes de desembre, per un import de 27.300€ (IVA exclòs) per al període que va del 2019 al 2022 (ambdós inclosos).

El nou programa de comptabilitat que s’implantarà a l’Ajuntament és compatible amb el gestor de documents que utilitza l’Ajuntament i incorpora novetats informàtiques per facilitar la gestió diària i la creació d’informes. 


CASTELLANO | La Junta de gobierno del jueves 7 de febrero ha adjudicado el contrato de servicio de implantación y puesta en funcionamiento de una plataforma de gestión contable y económica para medios electrónicos a Spai Innova Astigitas S.L., la empresa ganadora del proceso de licitación de servicio que se inició en el mes de diciembre, por un importe de 27.300€ (IVA excluido) para el periodo que val del 2019 al 2022 (ambos incluidos).

El nuevo programa de contabilidad que se implantará en el Ayuntamiento es compatible con el gestor de documentos que utiliza el Ayuntamiento e incorpora novedades informáticas para facilitar la gestión diaria y la creación de informes.

Comments are closed.