La brigada municipal disposarà de tres magatzems mentre es treballa en la formalització de la compra de l’antiga fassina i en la seva adequació

La Junta de govern del 3 de gener ha aprovat el lloguer de dos locals de 80 i 250m², respectivament, per un import anual de 6.360€ i ubicats al Papiolet. D’altra banda ha aprovat el lloguer d’un magatzem de 316m², ubicat al nucli de la Bisbal, per un import anual de 9.000€. En tots els casos es tracta d’espais que estan preparats per al seu ús i en els quals no cal fer cap mena d’obra d’adequació.

L’Ajuntament ha tirat endavant el lloguer d’aquests espais, de forma provisional, mentre no es finalitza la compra de l’antiga fassina, que ha de servir com a nou magatzem per a la brigada municipal.

Es dona el cas que l’Ajuntament tenia llogat un magatzem per a la brigada al terme municipal de Santa Oliva però el seu lloguer finalitzava en data de 31 d’octubre de 2018 i, segons ha explicat l’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Agnès Ferré, “com que no hi havia possibilitat de pròrroga, hem estat buscant un nou magatzem per a la brigada que, finalment, serà l’antiga fassina, mitjançant compra”. Segons l’alcaldessa, “ja hem aprovat la compra i la reserva de l’import, així com la seva reforma, que pagarem amb el superàvit de 2017, però ara estem pendents que la propietat de l’immoble aprovi la venda i es fixin les dates per fer la signatura”. Ferré ha aclarit que “la propietària de l’antiga fassina és una immobiliària d’una entitat financera i, per aquest motiu,  els tràmits estan essent més lents del que voldríem. Per aquest motiu hem hagut de buscar uns espais adequats perquè la brigada municipal pugui seguir treballant amb normalitat”.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 3 de enero ha aprobado el alquiler de dos locales de 80 y 250m², respectivamente, por un importe anual de 6.360€ y ubicados en el Papiolet. Por otro lado ha aprobado el alquiler de un almacén de 316m², ubicado en el núcleo de la Bisbal, por un importe anual de 9.000m². En todos los casos se trata de espacios que están preparados para su uso y en los cuales no hace falta hacer ningún tipo de obra de adecuación.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo el alquiler de estos espacios, de forma provisional, mientras se finaliza la compra de la antigua fassina, que servirá como nuevo almacén para la brigada municipal.

Se da el caso que el Ayuntamiento tenía alquilado un almacén para la brigada en el término municipal de Santa Oliva pero su alquiler finalizaba en fecha de 31 de octubre del 2018 y, según ha explicado la alcaldesa i regidora de Urbanismo, Agnès Ferré, “como que no existía la posibilidad de prórroga, hemos estado buscando un nuevo almacén para la brigada que, finalmente, será la antigua fassina, mediante compra”. Según la alcaldesa, “ya hemos aprobado la compra y la reserva del importe, así como su reforma, que pagaremos con el superávit del 2017, pero ahora estamos pendientes que la propiedad del inmueble apruebe la venta y se fijen las fechas para hacer la firma”. Ferré ha aclarado que “la propietaria de la antigua fassina es una inmobiliaria de una entidad financiera y, por este motivo, los trámites están siendo más lentos de lo que querríamos. Por este motivo hemos tenido que buscar unos espacios adecuados para que la brigada municipal pueda seguir trabajando con normalidad”.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.