L’Ajuntament treballa per fer realitat les propostes del Pressupost Participatiu del 2018 a Can Gordei i la Miralba

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant per fer realitat les propostes del Pressupost Participatiu de l’any 2018 de Can Gordei i la Miralba.

Per una banda, les Regidories de Medi Ambient i Territori han arranjat els gronxadors i han fet un tancament de seguretat al parc infantil. Ara, la Junta de Govern ha aprovat un contracte menor per arreglar els sots de la calçada provocats per les arrels dels arbres en les següents ubicacions: carrer Segre, 13; carrer Gaià, 10; carrer Ter, 77, 79 i 85; carrer Cardener, 11; i avinguda Can Gordei, 79. El cost d’aquesta actuació és de 8.015,98€.

Quant a la Miralba, la Junta de Govern ha aprovat el contracte menor per posar una tanca de protecció a la zona verda del carrer Camèlia per un import de 2.958,76€. Es tracta d’una zona verda amb desnivell i, per això, els veïns van considerar que seria interessant instal·lar una tanca de seguretat.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando para hacer realidad las propuestas del Presupuesto Participativo del año 2018 de Can Gordei y la Miralba.

Por un lado, las Regidories de Medi Ambient y Territori han arreglado los columpios y han hecho un vallado de seguridad en el parque infantil. Ahora, la Junta de Gobierno ha aprobado un contrato menor para arreglar los baches de la calzada provocados por las raíces de los árboles en las siguientes ubicaciones: calle Segre, 13; calle Gaià, 10; calle Ter, 77, 79 y 85; calle Cardener, 11; y avenida Can Gordei, 79. El coste de esta actuación es de 8.015,98€.

En cuanto a la Miralba, la Junta de Gobierno ha aprobado el contrato menor para poner una valla de protección en la zona verde de la calle Camelia por un importe de 2.958,76€. Se trata de una zona verde con desnivel y, por este motivo, los vecinos consideraron que sería interesante instalar una valla de seguridad.

Comments are closed.