Ja s’han començat a instal·lar els contenidors de poda als punts habituals

Torre-de-guaita-2018-11-016

La Regidoria de Medi Ambient informa que aquest dilluns 3 de desembre s’han començat a col·locar els contenidors de poda en diversos punts del municipi. Enguany s’han col·locat una mica més tard de l’habitual per garantir la seva permanència fins després de Setmana Santa (que se celebrarà del 14 al 22 de abril del 2019). Recordem que en aquests contenidors només s’hi poden dipositar les restes de poda i jardineria dels particulars. És important separar aquesta fracció de la resta per poder aprofitar-la i reduir així el cost que suposaria portar aquests residus a l’abocador.


CASTELLANO | La Regidoria de Medi Ambient informa que este lunes 3 de diciembre se han empezado a colocar los contenedores de poda en varios puntos del municipio. Este año se han colocado un poco más tarde de lo habitual para garantizar su permanencia hasta después de Semana Santa (que se celebrará del 14 al 22 de abril del 2019). Recordamos que en estos contenedores solo se deben depositar los restos de poda y jardinería de los particulares. Es importante separar esta fracción del resto para poder aprovecharla y reducir así el coste que supondría llevar estos residuos al vertedero.

Comments are closed.