Fins al dia 18 de desembre de 2018 es poden presentar les sol·licituds per a una plaça d’arquitecte superior

Fins al dia 18 de desembre de 2018 es poden presentar les sol·licituds per a una plaça d’arquitecte superior, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica Grup A Subgrup A1 mitjançant concurs-oposició lliure, funcionari de dedicació total. La persona que ocupava fins ara aquesta plaça s’ha jubilat i, per aquest motiu, l’Ajuntament tira endavant tot el procediment per cobrir la plaça.

Les bases i la convocatòria es van aprovar per Junta de Govern el passat 28 de setembre i, aquest dilluns 19 de novembre, s’ha publicat l’extracte de la convocatòria al BOE.

Imprès de la convocatòria: http://bisbalpenedes.com/web/2018/10/10/impres-convocatoria-duna-placa-darquitecte-superior/


CASTELLANO | Hasta el día 18 de diciembre del 2018 se pueden presentar las solicitudes para una plaza de arquitecto superior, Escala de Administración Especial, subescala técnica Grupo A subgrupo A1 mediante concurso-oposición libre, funcionario de dedicación total. La persona que ocupaba hasta ahora esta plaza se ha jubilado y, por este motivo, el Ayuntamiento lleva a cabo todo el procedimiento para cubrir la plaza.

Las bases y la convocatoria se aprobaron por Junta de Gobierno el pasado 28 de septiembre y, este lunes 19 de noviembre, se ha publicado el extracto de la convocatoria en el BOE.

Impreso de la convocatoria: http://bisbalpenedes.com/web/2018/10/10/impres-convocatoria-duna-placa-darquitecte-superior/

Comments are closed.