L’Ajuntament ha començat a treballar en el reglament del Banc d’Aliments local i en el servei d’educadora de la gent gran

judith miquel puig garantia juvenil

D’esquerra a dreta: Leo Uceda, regidora de Joventut; Judith Miquel, jove contractada pel programa de Garantia Juvenil; i Feliu Gil, regidor de Benestar Social.

El passat 25 d’octubre va començar a treballar a l’Ajuntament de la Bisbal, mitjançant el programa de Garantia Juvenil, la Judith Miquel. Es tracta d’una noia que és graduada en l’àmbit social i que treballarà en l’àrea de serveis socials i atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, coordinant el projecte del banc d’aliments local i en altres projectes de caràcter social, de nova creació, que té en marxa l’Ajuntament, com ara el servei d’educadora de la gent gran.

La Generalitat de Catalunya promou, per tercer any consecutiu, la contractació mitjançant el programa de Garantia Juvenil i, l’Ajuntament de la Bisbal, s’hi ha acollit des del primer dia. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant el període de 6 mesos, a jornada completa.

En aquest cas, l’Ajuntament va sol·licitar una persona amb perfil social per treballar al banc d’aliments local i desenvolupar-hi tasques tals com fer inventari, preparar un reglament de funcionament i ajudar a prendre decisions per gestionar el servei de la millor forma possible. Aquesta tasca es combinarà amb la d’educadora de la gent gran, al Racó de la Gent Gran. L’Ajuntament va obrir la convocatòria i va publicitar-la a nivell local i comarcal. S’hi han presentat quatre candidats, tres van acudir a l’entrevista i, finalment, la seleccionada ha estat la Judith Miquel, que treballarà a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès durant sis mesos.


CASTELLANO | El pasado 25 de octubre empezó a trabajar en el Ayuntamiento de la Bisbal, mediante el programa de Garantía Juvenil, Judith Miquel. Se trata de una chica que es graduada en el ámbito social y que trabajará en el área de servicios sociales y atención a las personas en situación de vulnerabilidad, coordinando el proyecto del banco de alimentos local y en otros proyectos de carácter social, de nueva creación, que tiene en marcha el Ayuntamiento, como por ejemplo el servicio de educadora de la gente mayor.

La Generalitat de Catalunya promueve, por tercer año consecutivo, la contratación mediante el programa de Garantía Juvenil y, el Ayuntamiento de la Bisbal, se ha acogido desde el primer día. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo incentivar la contratación laboral en prácticas de jóvenes con formación, beneficiarios del programa de Garantía Juvenil de Catalunya, con la finalidad de mejorar su ocupabilidad con la adquisición de aptitudes y competencias derivadas de la práctica laboral, de manera que sea posible su incorporación en el mercado laboral de forma estable y duradera. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona los contratos de trabajo en prácticas, durante el periodo de 6 meses, a jornada completa.

En este caso, el Ayuntamiento solicitó una persona con perfil social para trabajar en el banco de alimentos local y desarrollar trabajos tales como hacer inventario, preparar un reglamento de funcionamiento y ayudar a tomar decisiones para gestionar el servicio de la mejor manera posible. Este trabajo se combinará con el de educadora de la gente mayor, en el Racó de la Gent Gran. El Ayuntamiento abrió la convocatoria y la publicitó a nivel local y comarcal. Se presentaron cuatro candidatos, tres acudieron a la entrevista y, finalmente, la seleccionada ha sido Judith Miquel, que trabajará en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès durante seis meses.

Comments are closed.