S’aprova el pagament de la subvenció per a la creació de llocs de treball adreçada a empreses

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat el pagament de la subvenció per a la creació de llocs de treball de l’any 2017 a una empresa bisbalenca. Aquestes subvencions de la Regidoria d’Ocupació s’adrecen a aquelles empreses que creïn llocs de treball nous, respecte l’any anterior. Per aquest motiu, un dels requisits és que el nombre de treballadors totals sigui superior a finals de 2017 en comparació amb l’inici del mateix any. Així, si una empresa acomiada algú i contracta algú altre, no pot accedir a la subvenció, ja que està pensada per aquelles empreses que creïn nous llocs de treball, ampliant així la plantilla.

L’import màxim de subvenció que s’atorga a cada empresa és de 18.250€ i l’import màxim per treballador i any són 1.825€, que suposa una mitja de 5€ diaris per cada treballador. La  Junta de Govern ha aprovat concedir la subvenció a l’únic empresari que compleix els requisits per un import de 1.213,9€


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado el pago de la subvención para la creación de puestos de trabajo del año 2017 a una empresa bisbalenca. Estas subvenciones de la Regidoria d’Ocupació están pensadas para aquellas empresas que creen puestos de trabajo nuevos respecto al año anterior. Por este motivo, uno de los requisitos es que el número de trabajadores totales sea superior a finales del 2017 en comparación con el inicio del mismo año. Así, si una empresa despide a alguien y contrata a otra persona, no puede acceder a la subvención, ya que está pensada para aquellas empresas que creen nuevos puestos de trabajo, ampliando así la plantilla.

El importe máximo de subvención que se otorga a cada empresa es de 18.250€ y el importe máximo por trabajador y año son 1.825€, que supone una media de 5€ diarios por cada trabajador. La Junta de Gobierno ha aprobado conceder la subvención al único empresario que cumple los requisitos por un importe de 1.213,9€

 

Comments are closed.