La Junta de Govern ha aprovat concedir la subvenció per a nous autònoms a tres sol·licitants

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha posat en marxa, un any més, la convocatòria de subvencions per a nous autònoms, uns ajuts pensats per a  aquelles persones procedents de l’atur, que estiguin empadronades a la Bisbal i que hagin iniciat una activitat econòmica com a autònom/a o que s’hagin incorporat a una activitat econòmica, preexistent o de nova creació, com a socis d’una societat civil o mercantil, que els obliga a estar donats d’alta al règim d’autònoms.

L’import màxim que es concedeix a cada persona és de 2.800€, que és l’import que la Junta de Govern, reunida el 28 de setembre, ha aprovat concedir a cadascun dels tres autònoms que rebran aquesta subvenció.

La Regidoria d’Ocupació, amb aquesta convocatòria, subvenciona: els pagaments de les quotes d’autònoms del primer any; les despeses de tributs i preus públics locals, autonòmics i estatals relacionats amb l’inici de l’activitat i el primer establiment; els informes tècnics obligatoris per a la legalització de la nova activitat; les despeses de gestoria/assessoria per a la posada en marxa de la nova activitat i les despeses d’arrendament del primer any dels locals destinats a realitzar l’activitat.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha puesto en marcha, un año más, la convocatoria de subvenciones para nuevos autónomos, unas ayudas pensadas para aquellas personas procedentes del paro, que estén empadronadas en la Bisbal y que hayan iniciado una actividad económica como autónomo/a o que se hayan incorporado en una actividad económica, preexistente o de nueva creación, como socios de una sociedad civil o mercantil, que les obliga a estar dados de alta en el régimen de autónomos.

El importe máximo que se concede a cada persona es de 2.800€, que es el importe que la Junta de Gobierno, reunida el 28 de septiembre, ha aprobado conceder a cada uno de los tres autónomos que recibirán esta subvención.

La Regidoria d’Ocupació, con esta convocatoria, subvenciona: los pagos de las cuotas de autónomos del primer año; los gastos de tributos y precios públicos locales, autonómicos y estatales relacionados con el inicio de la actividad y el primer establecimiento; los informes técnicos obligatorios para la legalización de la nueva actividad; los gastos de gestoría/asesoría para la puesta en marcha de la nueva actividad y los gastos de arrendamiento del primer año de los locales destinados a realizar la actividad.

Comments are closed.