Acta del concurs oposició de places de personal de neteja AP

Acta de la constitució del tribunal de realització de les proves corresponents a la convocatoria d’un procès selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la provició de sis places de personal de neteja del grup profesional AP personal laboral en régim interí a temps parcial.

descarrega l’acta en format pdf: acta_cons_6_places_pers_neteja_ap

Comments are closed.