El dia 30 de setembre finalitza el termini màxim per presentar sol·licituds per a diverses subvencions escolars

La Regidoria d’Educació informa que encara està obert el termini per demanar subvencions per al transport escolar del Consell Comarcal, els llibres de text i el menjador escolar de l’Escola Ull de Vent i la Llar d’Infants Municipal. El termini màxim per presentar sol·licituds a l’Ajuntament serà el 30 de setembre de 2018, data en la qual és indispensable que els sol·lcitants estiguin al corrent de pagament (no siguin deutors) amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Hisenda Municipal.

CIRCULAR DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ: CIRCULAR SUBVENCIONS ESCOLARS – 2018-2019

Us adjuntem les bases de la convocatòria i el model de sol·licitud: 

TRANSPORT ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (Escola Ull de Vent)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Transport Escolar – 2018-2019

Model de Sol·licitud: FORMULARI SUBVENCIONS TRANSPORT 2018-2019

LLIBRES DE TEXT (Escola Ull de Vent i Institut Coster de la Torre)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Llibres Escolars – 2018-2019

Model de Sol·licitud: FORMULARI SUBVENCIONS LLIBRES 2018-2019

MENJADOR ESCOLAR (Escola Ull de Vent i Llar d’Infants l’Oreneta)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Menjador Escolar – 2018-2019

Model de Sol·licitud: FORMULARI SUBVENCIONS MENJADOR 2018-2019

 


CASTELLANO | La Regidoria d’Educació informa que todavía está abierto el plazo para solicitar subvenciones para el transporte escolar del Consell Comarcal, los libros de texto y el comedor escolar de la Escola Ull de Vent y la Llar d’Infants Municipal. La fecha máxima para presentar solicitudes al Ayuntamiento será el 30 de septiembre del 2018 fecha en la cual los solicitantes deberán estar al corriente de pago (no ser deudores) con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacienda Municipal.

CIRCULAR DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ: CIRCULAR SUBVENCIONS ESCOLARS – 2018-2019

Os adjuntamos las bases de la convocatoria y el modelo de solicitud:

TRANSPORTE ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (Escola Ull de Vent)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Transport Escolar – 2018-2019

Modelo de Solicitud:FORMULARI SUBVENCIONS TRANSPORT 2018-2019

LIBROS DE TEXTO (Escola Ull de Vent e Instituto Coster de la Torre)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Llibres Escolars – 2018-2019

Modelo de Solicitud: FORMULARI SUBVENCIONS LLIBRES 2018-2019

COMEDOR ESCOLAR (Escola Ull de Vent i Llar d’Infants l’Oreneta)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Menjador Escolar – 2018-2019

Modelo de Solicitud: FORMULARI SUBVENCIONS MENJADOR 2018-2019

 

Comments are closed.