La Junta de Govern Local ha fet modificacions en la taula de membres de la comissió de Seguiment i Control del servei d’abastament d’aigua i clavegueram

La Junta de Govern Local ha modificat, aquest dijous 6 de setembre, la taula de membres de la comissió de Seguiment i Control del servei d’abastament d’aigua i clavegueram amb motiu dels canvis que, recentment, han tingut lloc en l’equip de govern.

Així, la Junta de Govern ha aprovat cessar la regidora Maguy Antolín com a vocal de la comissió i ha nomenat, en el seu lloc, la regidora de Medi Ambient, Leo Uceda.

La Comissió de seguiment i control del servei d’abastament d’aigua i clavegueram va crear-se l’any 2009, després que s’aprovés la concessió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram a l’empresa Aqualia. Tot i que la clàusula 15 del plec de la concessió contemplava la creació d’aquesta comissió, no va ser fins al 2016 que es va crear, després que l’actual govern se n’adonés que no s’havia constituït. D’aquesta manera es mantenen reunions mensuals amb la companyia concessionària del servei d’aigües i es porta un control més exhaustiu sobre el compliment del contracte.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local ha modificado, este jueves 6 de septiembre, la mesa de miembros de la comisión de Seguimiento y Control del servicio de abastecimiento de agua y cloacas con motivo de los cambios que, recientemente, han tenido lugar en el equipo de gobierno.

Así, la Junta de Gobierno ha aprobado cesar la regidora Maguy Antolín como vocal de la comisión y ha nombrado, en su lugar, la regidora de Medi Ambient, Leo Uceda.

La Comisión de seguimiento y control del servicio de abastecimiento de agua y cloacas se creó el año 2009, después de que se aprobase la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y cloacas con la empresa Aqualia. Aunque la cláusula 15 del pliego de la concesión contemplaba la creación de esta comisión, no fue hasta el 2016 que se creó, después de que el actual equipo de gobierno se diese cuenta de que no se había constituido. Ahora se mantienen reuniones mensuales con la compañía concesionaria del servicio de aguas y se lleva un control más exhaustivo sobre el cumplimiento del contrato.

Comments are closed.