L’Ajuntament instal·larà 50 contenidors de fracció orgànica a les urbanitzacions de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès instal·larà 50 contenidors de fracció orgànica de 240 litres de capacitat a les urbanitzacions de la Bisbal del Penedès. L’adaptació al sistema de recollida de fracció orgànica a les urbanitzacions, es farà per fases:

Fase 1: compra i instal·lació de contenidors grans.

Fase 2: compra de contenidors de fracció orgànica per repartir als habitatges de les urbanitzacions.

Fase 3: compra de bosses de fracció orgànica per repartir als habitatges.

Fase 4: inici de la campanya informativa del nou sistema de recollida.

Aquest divendres 31 d’agost la Junta de Govern Local ha aprovat el procediment obert de contractació, és a dir, el concurs obert, per a la contractació de 50 contenidors de fracció orgànica de 240 litres de capacitat i la seva corresponent instal·lació per un import de 16.126,88€ (IVA inclòs). En els pròxims mesos, l’Ajuntament tirarà endavant els procediments de contractació de les següents fases previstes i, una vegada s’hagin formalitzat tots els contractes, es posarà en funcionament el sistema de recollida de la fracció orgànica de les urbanitzacions.

L’objectiu de la Regidoria de Medi Ambient és millorar la recollida de matèria orgànica al Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. En aquesta campanya no s’inclou el nucli, perquè ja recull la matèria orgànica de forma separada, ni tampoc Santa Cristina, ja que la gestió del servei de recollida d’escombraries en aquesta urbanització va a càrrec de l’Ajuntament de Rodonyà.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès instalará 50 contenedores de fracción orgánica de 240 litros de capacidad en las urbanizaciones de la Bisbal del Penedès. La adaptación al sistema de recogida de fracción orgánica en las urbanizaciones, se hará por fases:

Fase 1: compra e instalación de contenedores grandes.

Fase 2: compra de contenedores de fracción orgánica para repartir en las viviendas de las urbanizaciones.

Fase 3: compra de bolsas de fracción orgánica para repartir en las viviendas.

Fase 4: inicio de la campaña informativa del nuevo sistema de recogida.

Este viernes 31 de agosto la Junta de Gobierno Local ha aprobado el procedimiento abierto de contratación, es decir, el concurso abierto, para la contratación de 50 contenedores de fracción orgánica de 240 litros de capacidad y su correspondiente instalación por un importe de 16.126,88€ (IVA incluido). En los próximos meses, el Ayuntamiento tirará adelante los procedimientos de contratación de las siguientes fases previstas y, una vez se hayan formalizado todos los contratos, se pondrá en funcionamiento el sistema de recogida de la fracción orgánica en las urbanizaciones.

El objetivo de la Regidoria de Medi Ambient es mejorar la recogida de materia orgánica en el Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai y l’Ortigós. En esta campaña no se incluye el núcleo, porqué ya recoge la materia orgánica de forma separada, ni tampoco Santa Cristina, ya que la gestión del servicio de recogida de basuras en esta urbanización va a cargo del Ayuntamiento de Rodonyà.

Comments are closed.