L’Ajuntament ha adjudicat el servei de desbrossament i manteniment de les voreres de diverses urbanitzacions

CONTRACTE MANTENIMENT VORERES I DESBROSSAR

 

La Junta de Govern Local, reunida aquest dijous 19 de juliol de 2018, ha aprovat el contracte de servei de desbrossament i manteniment de voreres de Can Gordei, el Priorat de la Bisbal, l’Esplai, la Masieta i Santa Cristina, que es va aprovar inicialment el maig de 2018, amb una durada de dos anys.

L’empresa adjudicatària és LA CYCA PROJECTS AND SERVICES i el cost anual total del servei és de 26.671,52€ que es desglossen de la següent manera:

-Can Gordei: 7.626,76 €

-L’Esplai: 4.227,75 €

-Priorat de la Bisbal: 6.411,29 €

-La Masieta: 3.431,56 €

-Santa Cristina: 4.974,16 €

Així, la brigada municipal durà a terme el manteniment dels carrers de la Miralba, el nucli, l’Ortigós i el Papagai i CYA PROJECTS AND SERVICES els de Can Gordei, l’Esplai, el Priorat de la Bisbal, la Masieta i Santa Cristina.

Les Regidories de Medi Ambient, Barris i Urbanisme tenen com a objectiu millorar la neteja i el control del creixement de les herbes en aquests barris bisbalencs, duent a terme el desbrossament i el manteniment de les voreres durant l’any.

Aquesta és la primera contractació que l’Ajuntament de la Bisbal tira endavant seguint la nova llei de contractació. El procediment ha estat obert simplificat i el tipus de tramitació ordinària.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local, reunida este jueves 19 de julio del 2018, ha aprobado el contrato de servicio de desbrozamiento y mantenimiento de aceras de Can Gordei, el Priorato de la Bisbal, l’Esplai, la Masieta y Santa Cristina, que se aprobó inicialmente en mayo del 2018, con una duración de dos años.

La empresa adjudicataria es LA CYCA PROJECTS AND SERVICES y el coste anual total del servicio es de 26.671’52€ que de desglosan de la siguiente forma:

-Can Gordei: 7.626,76 €

-L’Esplai: 4.227,75 €

-Priorat de la Bisbal: 6.411,29 €

-La Masieta: 3.431,56 €

-Santa Cristina: 4.974,16 €

Así, la brigada municipal llevará a cabo el mantenimiento de las calles de la Miralba, el núcleo, l’Ortigós y el Papagayo y CYA PROJECTS AND SERVICES los de Can Gordei, l’Esplai, el Priorat de la Bisbal, la Masieta y Santa Cristina.

Las Concejalías de Medi Ambient, Barris y Urbanisme tienen como objetivo mejorar la limpieza y el control del crecimiento de las hierbas en estos barrios bisbalencs, llevando a cabo el desbrozamiento y el mantenimiento de las aceras durante el año.

Esta es la primera contratación que el Ayuntamiento de la Bisbal lleva a cabo siguiendo la nueva ley de contratación. El procedimiento ha sido abierto simplificado y el tipo de tramitación, ordinaria.

 

 

Comments are closed.