L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès patrocina tres bisbalencs

La Bisbal del Penedès patrocina tres bisbalencs que realitzen activitats esportives o culturals en àmbits supramunicipals nacionals i internacionals. Així, portaran el nom i l’escut del poble imprès i visible allà on vagin a realitzar campionats, exposicions, conferències o altres activitats en el seu camp d’actuació.

Enguany l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès comptava amb 2000€ destinats a patrocinis i aquests han estat repartits entre els tres, fent entrega de 650€ a cada bisbalenc patrocinat.

Els bisbalencs que han rebut aquesta dotació econòmica enguany són els següents (a la fotografia apareixen amb la regidora d’Esports, Leo Uceda, en el moment de la signatura del contracte de patrocini):

 

DAVID PEDROLA PATROCINIS

David Pedrola, pescador d’Alta Competició Catalana

AITOR PEDROLA PATROCINIS

Aitor Pedrola, pescador d’Alta Competició Catalana

oriol rodriguez patrocini

Oriol Rodríguez, pilot de moto bisbalenc


CASTELLANO | La Bisbal del Penedès patrocina a tres bisbalencs que realizan actividades deportivas o culturales en ámbitos supramunicipales nacionales e internacionales. Así, llevarán el nombre y el escudo del pueblo impreso y visible allí donde vayan a realizar campeonatos, exposiciones, conferencias u otras actividades en su campo de actuación.

Este año el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès contaba con 2000€ destinados a patrocinios y estos han sido repartidos entre los tres, haciendo entrega de 650€ a cada bisbalenc patrocinado.

Los bisbalencs que han recibido esta dotación económica este año son los siguientes (en la fotografía aparecen con la regidora d’Esports, Leo Uceda, en el momento de la firma del contrato de patrocinio):

 

DAVID PEDROLA PATROCINIS

David Pedrola, pescador de Alta Competición Catalana

AITOR PEDROLA PATROCINIS

Aitor Pedrola, pescador de Alta Competición Catalana

oriol rodriguez patrocini

Oriol Rodríguez, piloto de moto bisbalenc

*Un contracte de patrocini, segons la Llei General de Publicitat, és aquell pel qual el patrocinat, a canvi d’una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d’un altre tipus, es compromet a col·laborar portant publicitat del patrocinador.

Comments are closed.