S’obre el termini per demanar les subvencions per al menjador, els llibres i el transport escolar escolar per al curs 2018-2018

La Regidoria d’Educació informa que s’ha obert el termini per demanar subvencions per al transport escolar del Consell Comarcal, els llibres de text i el menjador escolar de l’Escola Ull de Vent i la Llar d’Infants Municipal. El termini màxim per presentar sol·licituds a l’Ajuntament serà el 30 de setembre de 2018, data en la qual és indispensable que els sol·lcitants estiguin al corrent de pagament (no siguin deutors) amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Hisenda Municipal.

CIRCULAR DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ: CIRCULAR SUBVENCIONS ESCOLARS – 2018-2019

Us adjuntem les bases de la convocatòria i el model de sol·licitud:

TRANSPORT ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (Escola Ull de Vent)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Transport Escolar – 2018-2019

Model de Sol·licitud: FORMULARI SUBVENCIONS TRANSPORT 2018-2019

LLIBRES DE TEXT (Escola Ull de Vent i Institut Coster de la Torre)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Llibres Escolars – 2018-2019

Model de Sol·licitud: FORMULARI SUBVENCIONS LLIBRES 2018-2019

MENJADOR ESCOLAR (Escola Ull de Vent i Llar d’Infants l’Oreneta)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Menjador Escolar – 2018-2019

Model de Sol·licitud: FORMULARI SUBVENCIONS MENJADOR 2018-2019

Les Regidories d’Educació i Serveis Socials recomanen que els alumnes contemplats a Serveis Socials, més enllà de la possibilitat de demanar les subvencions per a famílies desafavorides en una pròxima convocatòria, sol·licitin també les subvencions lineals per a llibres, transport escolar i menjador per estudiar de forma detallada cada cas concret i mirar d’oferir la millor resposta a cada situació.

Per a qualsevol dubte relacionada amb aquestes subvencions us podeu adreçar a la Regidoria d’Educació.


CASTELLANO | La Regidoria d’Educació informa que se ha abierto el plazo para solicitar subvenciones para el transporte escolar del Consell Comarcal, los libros de texto y el comedor escolar de la Escola Ull de Vent y la Llar d’Infants Municipal. La fecha máxima para presentar solicitudes al Ayuntamiento será el 30 de septiembre del 2018 fecha en la cual los solicitantes deberán estar al corriente de pago (no ser deudores) con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacienda Municipal.

CIRCULAR DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ: CIRCULAR SUBVENCIONS ESCOLARS – 2018-2019

Os adjuntamos las bases de la convocatoria y el modelo de solicitud:

TRANSPORTE ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (Escola Ull de Vent)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Transport Escolar – 2018-2019

Modelo de Solicitud:FORMULARI SUBVENCIONS TRANSPORT 2018-2019

LIBROS DE TEXTO (Escola Ull de Vent e Instituto Coster de la Torre)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Llibres Escolars – 2018-2019

Modelo de Solicitud: FORMULARI SUBVENCIONS LLIBRES 2018-2019

COMEDOR ESCOLAR (Escola Ull de Vent i Llar d’Infants l’Oreneta)

Bases: Bases Convocatoria Subvencions Menjador Escolar – 2018-2019

Modelo de Solicitud: FORMULARI SUBVENCIONS MENJADOR 2018-2019

Las Regidories de Educació y Serveis Socials recomiendan que los alumnos contemplados en Serveis Socials, más allá de la posibilidad de pedir las subvenciones para familias desfavorecidas en una próxima convocatoria, soliciten también las subvenciones lineales para libros, transporte escolar y comedor para estudiar de forma detallada cada caso concreto y poder ofrecer la mejor respuesta a cada situación.

Para cualquier duda relacionada con estas subvenciones os podéis dirigir a la Regidoria d’Educació.

Comments are closed.