S’ha aprovat el pagament del segon 50% de les subvencions escolars per a llibres i el pagament del menjador escolar

La Junta de Govern local va aprovar, el dia 5 de juliol, el pagament del 50% restant de les subvencions escolars dels llibres del curs escolar 2017/2018 dels alumnes que han retornat els llibres per reciclar-los. L’import total del pagament ascendeix a 4.959’02€. 

La Junta de Govern local també va aprovar el pagament de les subvencions de menjador escolar (Escola Ull de Vent i Llar d’infants) dels mesos de març a maig del curs 2017/2018. L’import total del pagament a les famílies dels alumnes de l’escola ascendeix a 4.515’85€ i el de la Llar d’Infants és de 1.444’86€.

Quant a les subvencions escolars dels llibres del curs escolar 2017/2018, a finals d’aquest mes es resoldran les incidències de les famílies que hagin presentat reclamacions.


CASTELLANO |La Junta de Gobierno local aprobó, el día 5 de julio, el pago del 50% restante de las subvenciones escolares de los libros del curso escolar 2017/2018 de los alumnos que han devuelto los libros para reciclarlos. El importe total del pago asciende a 4.959’02€.

La Junta de Gobierno local también aprobó el pago de las subvenciones del comedor escolar (Escola Ull de Vent y Llar d’infants) de los meses de marzo a mayo del curso 2017/2018. El importe total del pago a las familias de los alumnos de la escuela asciende a 4.515’85€ y el de la Llar d’Infants es de 1.444’86€.

En cuanto a las subvenciones escolares de los libros del curso escolar 2017/2018, a finales de este mes se resolverán las incidencias de las familias que hayan presentado reclamaciones.

Comments are closed.