Aquest dimecres 27 de juny ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

IMG_0170

El Ple extraordinari celebrat aquest dimecres 27 de juny de 2018 ha aprovat inicialment, per unanimitat, l’ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament de subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides per a l’adquisició de llibres de text, quota de l’AMPA i transport escolar intramunicipal per al curs 2018/2019.

CASTELLANO | El Pleno extraordinario celebrado este miércoles 27 de junio de 2018 ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la ordenanza reguladora de las bases generales para el otorgamiento de subvenciones a familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas para la adquisición de libros de texto, la cuota de la AMPA y el transporte escolar intramunicipal para el curso 2018/2019.

 

Comments are closed.