Relació provisional d’aspirants a plaça d’Arquitecte Superior

Edicte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 05/04/2018 on s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part de la selecció d’una plaça d’Arquitecte Superior Grup A subgrup A1, funcionari interí.

Descarrega l’edicte: Edicte relació plaça
Arquitecte Superior

Comments are closed.