Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió de Delimitació dels termes de la Bisbal i el Montmell

comissio delimitacio 2

CATALÀ | Aquest dimarts 15 de maig ha tingut lloc la Comissió de Delimitació dels termes municipals del Montmell i la Bisbal del Penedès. Des de la Generalitat s’estan duent a terme 65 expedients de delimitació de municipis de Catalunya, alguns dels quals tenen a veure amb la delimitació de la Bisbal amb altres municipis i, aquesta reunió, ha tingut lloc després que s’aprovés per ple l’expedient de delimitació del terme municipal de la Bisbal del Penedès amb el Montmell, es fes el nomenament de la comissió municipal de delimitació i es fes arribar la informació sol·licitada pel Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Quant a les conclusions que s’extreuen d’aquesta trobada, la delimitació del terme municipal de la Bisbal amb el del Montmell, l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha realitzat un estudi sobre les fites i la línia de delimitació d’ambdós municipis, a partir de l’acta d’atermenament de 27 de juny de 1921. Aquesta línia, que compta amb 6 fites, està situada en una zona boscosa. Ara, l’acta on es situa aquesta delimitació s’haurà d’aprovar per ple als ajuntaments de la Bisbal i el Montmell.

A la reunió, que s’ha dut a terme a l’Ajuntament de la Bisbal, hi han assistit l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, la regidora Maguy Antolín i el secretari. Per part del Montmell, s’ha comptat amb l’alcaldessa, Imma Costa, dos regidors, la secretària i un tècnic municipal. Quant a la Generalitat de Catalunya s’ha comptat amb la presència del tècnic dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Governació i el tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya


CASTELLANO | Este martes 15 de mayo ha tenido lugar la Comisión de Delimitación de los términos municipales del Montmell y la Bisbal del Penedès. Desde la Generalitat se están llevando a cabo 65 expedientes de delimitación de municipios de Catalunya, algunos de los cuales tienen que ver con la delimitación de la Bisbal con otros municipios y, esta reunión, ha tenido lugar después de que se aprobase por pleno el expediente de delimitación del término municipal de la Bisbal del Penedès con el Montmell, se hiciese el nombramiento de la comisión municipal de delimitación y se hiciese llegar la información solicitada por el Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

En cuanto a las conclusiones que se extraen de este encuentro, la delimitación del término municipal de la Bisbal con el Montmell, el Institut Cartogràfic de Catalunya ha realizado un estudio sobre los hitos y la línea de delimitación de ambos municipios, a partir del acta de deslinde del 27 de junio del 1921. Esta línea, que cuenta con 6 hitos, está situada en una zona de bosque. Ahora, el acta donde se sitúa esta delimitación se deberá aprobar por pleno en los ayuntamientos de la Bisbal y el Montmell.

En la reunión que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de la Bisbal, han asistido la alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, la regidora Maguy Antolín y el secretario. Por parte del Montmell se ha contado con la alcaldesa, Imma Costa, dos concejales, la secretaria y un técnico municipal. En cuanto a la Generalitat de Catalunya se ha contado con la presencia del técnico de los Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Governació y el técnico del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Comments are closed.