L’Ajuntament s’ofereix a patrocinar bisbalencs que realitzin activitats esportives o culturals en àmbits supramunicipals nacionals i internacionals per tercer any consecutiu

CATALÀ |L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ofereix, per tercer any consecutiu, a patrocinar aquells bisbalencs i aquelles bisbalenques que realitzin activitats esportives o culturals en àmbits supramunicipals nacionals i internacionals, que tinguin importants despeses econòmiques inherents a l’activitat i que puguin portar imprès el nom i l’escut del poble allà on vagin a realitzar campionats, exposicions, conferències o altres activitats relacionades amb el seu camp  d’actuació.

Enguany l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès compta amb 2.000€ destinats a patrocinis. Els interessats (que no poden ser receptors de cap altra subvenció ni ajuda de cap ens públic, tot i que sí que poden tenir altres patrocinadors) hauran d’entrar una sol·licitud per registre a l’Ajuntament de la Bisbal explicant quina és la seva activitat, l’àmbit en què s’engloba (cultural, esportiu o altres) i el tipus de convocatòries nacionals o internacionals en les quals participa. El termini per presentar sol·licituds estarà obert fins al 15 de juny de 2018 (inclòs). Aquesta petició serà valorada per la Junta de Govern Local.

ORIOL RODRIGUEZ-PILOT MOTOImatge d’arxiu del pilot bisbalenc Oriol Rodríguez, patrocinat per l’Ajuntament de la Bisbal

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se ofrece, por tercer año consecutivo, a patrocinar aquellos bisbalencs y aquellas bisbalenques que realicen actividades deportivas o culturales en ámbitos supramunicipales nacionales e internacionales, que tengan grandes gastos económicos inherentes a la actividad y que puedan llevar impreso el nombre y el escudo del municipio allí donde vayan a realizar campeonatos, exposiciones, conferencias o otras actividades relacionadas con su campo de actuación.

Este año el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès cuenta con 2.000€ destinados a patrocinios. Los interesados (que no pueden ser receptores de ninguna otra subvención ni ayuda de ninguna entidad pública, aunque sí que pueden tener otros patrocinadores) deberán entrar una solicitud por registro en el Ayuntamiento de la Bisbal explicando cual es su actividad, el ámbito en el que se engloba (cultural, deportivo u otros) y el tipo de convocatorias nacionales o internacionales en las cuales participa. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 15 de junio del 2018 (incluido). Esta petición será valorada por la Junta de Gobierno Local.

Comments are closed.