Aquest dijous ha tingut lloc la Comissió de Delimitació dels termes de la Bisbal i Rodonyà

DSC01932

CATALÀ | Aquest dijous 10 de maig ha tingut lloc la Comissió de Delimitació dels termes municipals de Rodonyà i la Bisbal del Penedès. Des de la Generalitat s’estan duent a terme 65 expedients de delimitació de municipis de Catalunya, alguns dels quals tenen a veure amb la delimitació de la Bisbal amb altres municipis i, aquesta reunió, ha tingut lloc després que s’aprovés per ple l’expedient de delimitació del terme municipal de la Bisbal del Penedès amb Rodonyà, es fes el nomenament de la comissió municipal de delimitació i es fes arribar la informació sol·licitada pel Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Quant a les conclusions que s’extreuen d’aquesta trobada, la delimitació del terme municipal de la Bisbal amb el de Rodonyà s’ha hagut de replantejar amb la modificació de dos punts on hi havia parcel·les que quedaven dividides entre els dos municipis. Ara, l’acta d’aquesta modificació s’haurà d’aprovar per ple als ajuntaments de la Bisbal i Rodonyà i, una vegada modificada la delimitació, el nou límit passarà per un camí i, per tant, no dividirà aquests terrenys entre dos termes municipals.

A la reunió, que s’ha dut a terme a l’Ajuntament de la Bisbal, hi han assistit l’alcaldessa de la Bisbal, dos regidors i el secretari. Per part de Rodonyà, s’ha comptat amb la presència de l’alcalde, un regidor i la secretària de l’Ajuntament. Quant a la Generalitat de Catalunya s’ha comptat amb la presència del tècnic dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Governació i el tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.


CASTELLANO | Este jueves 10 de mayo ha tenido lugar la Comisión de Delimitación de los términos municipales de Rodonyà y la Bisbal del Penedès. Desde la Generalitat se están llevando a cabo 65 expedientes de delimitación de municipios de Catalunya, algunos de los cuales tienen que ver con la delimitación de la Bisbal con otros municipios y, esta reunión, ha tenido lugar después de qué se aprobase por pleno el expediente de delimitación del término municipal de la Bisbal del Penedès, se hiciese el nombramiento de la comisión municipal de delimitación y se hiciese llegar la información solicitada por el Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

En cuanto a las conclusiones que se extraen de este encuentro, la delimitación del término municipal de la Bisbal con el de Rodonyà se ha tenido que replantear con la modificación de dos puntos dónde había parcelas que quedaban divididas entre los dos municipios. Ahora, el acta de esta modificación deberá aprobarse por pleno en los ayuntamientos de la Bisbal y Rodonyà y, una vez modificada la delimitación, el nuevo límite pasará por un camino y, por lo tanto, no dividirá estos terrenos entre los dos términos municipales.

A la reunión, que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de la Bisbal, han asistido la alcaldesa de la Bisbal, dos concejales y el secretario. Por parte de Rodonyà, se ha contado con la presencia del alcalde, un concejal y la secretaria del Ayuntamiento. En cuanto a la Generalitat de Catalunya se ha contado con la presencia del técnico de los Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Governació y el técnico del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 

Comments are closed.