Aquest dijous ha tingut lloc la Comissió de Delimitació dels termes de la Bisbal i Llorenç

CATALÀ | Aquest dijous ha tingut lloc la Comissió de Delimitació dels termes municipals de Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès. A la reunió, que s’ha fet a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, hi han assistit l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré; la primera tinenta d’alcaldia, Maguy Antolín; el regidor Pere Saumoy i el secretari municipal. Pel que fa a Llorenç del Penedès, han pres part de l’acte l’alcalde del municipi, Jordi Marlès; el tercer tinent d’alcalde, Ignasi Saura; i la secretària accidental de l’Ajuntament. Quant a la Generalitat de Catalunya, s’ha comptat amb la presència de Francesc Galán, tècnic dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Governació i Aleix Pros, tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Des de la Generalitat de Catalunya s’estan duent a terme 65 expedients de delimitació de municipis a Catalunya, alguns dels quals tenen a veure amb la delimitació de la Bisbal amb altres municipis i, aquesta reunió, ha tingut lloc després que s’aprovés per ple l’expedient de delimitació del terme municipal de la Bisbal del Penedès amb Llorenç del Penedès, es fes el nomenament de la comissió municipal de delimitació i es fes arribar la informació sol·licitada pel Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Quant a les conclusions que s’extreuen d’aquesta trobada, la delimitació del terme municipal de la Bisbal amb el de Llorenç no ha variat i continua estant situat en un tram del Torrent de Sant Marc, informació que ja consta als documents de la Generalitat. Durant la Comissió s’ha signat una acta que haurà de ser aprovada al proper ple municipal.

CASTELLANO | Este jueves ha tenido lugar la Comisión de Delimitación de los términos municipales de Llorenç del Penedès y la Bisbal del Penedès. A la reunión, que se ha hecho en el Ayuntamiento de Llorenç del Penedès, han asistido la alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré; la primera teniente de alcaldía, Maguy Antolín; el concejal Pere Saumoy y el secretario municipal. En cuanto a Llorenç del Penedès, han tomado parte del acto el alcalde del municipio, Jordi Marlès; el tercer teniente de alcalde, Ignasi Saura; y la secretaria accidental del Ayuntamiento. En cuanto a la Generalitat de Catalunya, se ha contado con la presencia de Francesc Galán, técnico de los Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Governació y Aleix Pros, técnico del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Desde la Generalitat de Catalunya se están llevando a cabo 65 expedientes de delimitación de municipios de Catalunya, algunos de los cuales tienen que ver con la delimitación de la Bisbal con otros municipios y, esta reunión, se ha llevado a cabo después de que se aprobase por pleno el expediente de delimitación del término municipal de la Bisbal del Penedès con Llorenç del Penedès, se hiciese el nombramiento de la comisión municipal de delimitación y se hiciese llegar la información solicitada por el Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

En cuanto a las conclusiones que se extraen de este encuentro, la delimitación del término municipal de la Bisbal con el de Llorenç no ha variado y continúa estando situado en un tramo del Torrente de Sant Marc, información que ya consta en los documentos de la Generalitat. Durante la Comisión se ha firmado un acta que deberá ser aprobada en el próximo pleno municipal.

Comments are closed.