Segona reunió de la Mesa de Contractació per a la licitació dels serveis de la piscina municipal

CATALÀ | Aquest dilluns 16 d’abril a les 12h ha tingut lloc una reunió de la Mesa de Contractació dels serveis de la piscina municipal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per puntuar les propostes del sobre C i procedir a l’obertura dels sobres B (oferta econòmica). El passat dimecres 11 d’abril es va constituir la Mesa i es van obrir els sobres A (documentació administrativa) i C (propostes a valorar). Es van presentar dues propostes i ara es notificarà la guanyadora i, aquesta, haurà d’entregar tota la documentació per poder procedir a la formalització del contracte, sempre que compleixi tots els requisits.

CASTELLANO | Este lunes 16 de abril a las 12h ha tenido lugar una reunión de la Mesa de Contratación de los servicios de la piscina municipal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para puntuar las propuestas del sobre C y proceder a la apertura de los sobres B (oferta económica). El pasado miércoles 11 de abril se constituyó la Mesa y se abrieron los sobres A (documentación administrativa) y C (propuestas a valorar). Se han presentado dos propuestas y ahora se notificará a la ganadora y, esta, deberá entregar toda la documentación para proceder a la formalización del contrato, siempre que cumpla todos los requisitos.

Comments are closed.