‘Gent de la restauració 1868-1923’ és el llibre que edita enguany l’Ajuntament amb motiu de Sant Jordi

CATALÀ |L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès edita un nou llibre de temàtica local per Sant Jordi

El llibre “Gent de la restauració 1868-1923” se centra en la darreria del segle XIX i l’inici del segle XX i es presentarà el dissabte 21 d’abril a les 20h a l’Auditori Salbà del CMC

Els principals fets i les coses que preocupaven els bisbalencs de la darreria del segle XIX i l’inici del segle XX, aquesta és la temàtica sobre la qual Jordi Ferran i Ventosa ha fet una àmplia tasca d’investigació amb la finalitat de difondre un treball de recerca de clau específicament localista i apte per a tothom. Segons explica el mateix autor “volia que el llibre es pogués llegir de forma amena i que interpel·lés el lector, fent que se sentís atret per les històries que s’expliquen a l’obra, sense perdre de vista que es tracta d’història local, fets que van succeir en el nostre entorn i que ara he volgut compilar en aquest llibre, després d’un extens i rigorós treball de recerca i investigació”.

El llibre “Gent de la restauració 1868-1923” versa sobre els fets que tenien lloc a la Bisbal de la darreria del segle XIX i inici del XX i sobre les preocupacions que tenien els bisbalencs de l’època. El volum parla de política, de l’església, de les obres i edificis de l’època, d’educació, d’infraestructures i, en definitiva, dels problemes que tenien els bisbalencs de l’època de la restauració. El llibre pretén ser una obra divulgativa però, alhora, una font de consulta bibliogràfica per a altres historiadors, investigadors i persones interessades en la història local.

L’autor explica que tot i que l’obra parla de la Bisbal, les reflexions i les anàlisis són aplicables a la gran majoria de pobles de la comarca del Baix Penedès, ja que van tenir unes preocupacions i problemàtiques similars en un moment en el qual la societat vivia sota el trànsit d’una època a una altra, un temps en el qual es van assentar les bases per bastir els temps moderns, que arribarien posteriorment. “Gent de la restauració 1868-1923” es presentarà el dissabte 21 d’abril a les 20h a l’Auditori Salbà del CMC.

Jordi Ferran i Ventosa (La Bisbal del Penedès, 1993) és graduat en història per la URV amb menció d’Història de les societats contemporànies. És un apassionat de la difusió de la història i s’ha especialitzat en la investigació del segle XIX, dedicant-hi la seva tesi de final de grau, “Cultures polítiques i conflictivitat social al segle XIX: el Baix Penedès”, i havent estat becat i premiat en aquest àmbit d’estudis. Es considera historiador i ‘agent cultural’, és a dir ‘aquella persona que treballa per a la construcció i la pervivència de la cultura com a eina identificadora de la nostra societat’. És un amant del patrimoni local, ha col·laborat en diversos mitjans de divulgació històrica i té experiència professional en museus, arxius i biblioteques.

poster_llibre_sant_jordi_18_b


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès edita un nuevo libro de temática local para Sant Jordi

El libro “Gente de la restauración 1868-1923” se centra en los últimos años del siglo XIX y el inicio del siglo XX y se presentará el sábado 21 de abril a las 19h en el Auditorio Salbà del CMC.

Los principales hechos y las cosas que preocupaban a los bisbalenses de los últimos años del siglo XIX y el inicio del siglo XX: este es el tema sobre el cual Jordi Ferran Ventosa ha hecho un amplio trabajo de investigación con la finalidad de difundir un trabajo de clave específicamente localista y apto para todo el mundo. Según explica el mismo autor “quería que el libro se pudiese leer de forma amena y que interpelase al lector, haciendo que se sintiese atraído por las historias que se explican en la obra, sin perder de vista que se trata de historia local, hechos que sucedieron en nuestro entorno y que ahora he querido recopilar en este libro, después de un extenso y riguroso trabajo de búsqueda e investigación”.

El libro “Gent de la restauració 1868-1923” trata sobre los hechos que tenían lugar en la Bisbal de los últimos años del siglo XIX i principios del siglo XX y sobre las preocupaciones que tenían los bisbalenses de la época. El volumen habla de política, de la iglesia, de las obras y edificios de la época, de educación, de infraestructuras y, en definitiva, de los problemas que tenían los bisbalenses de la época de la restauración. El libro pretende ser una obra divulgativa pero, a la vez, una fuente de consulta bibliográfica para otros historiadores, investigadores y personas interesadas en la historia local.

El autor cuenta que aunque la obra habla de la Bisbal, las reflexiones y los análisis son aplicables a la gran mayoría de pueblos de la comarca del Baix Penedès, ya que tuvieron unas preocupaciones y problemáticas similares en un momento en el cual la sociedad vivía en pleno tráfico de una época a otra, un tiempo en el que se sentaron las bases para construir los tiempos modernos, que llegarían posteriormente. “Gent de la restauració 1868-1923” se presentará el sábado 21 de abril a las 19h en el Auditori Salbà del CMC.

Jordi Ferran i Ventosa (La Bisbal del Penedès, 1993) es graduado en historia por la URV con mención en Historia de las sociedades contemporáneas. Es un apasionado de la difusión de la historia y se ha especializado en la investigación del siglo XIX, dedicándole la tesis de final de grado, “Cultures polítiques i conflictivitat social al segle XIX: el Baix Penedès”, y habiendo estado becado y premiado en este ámbito de estudios. Se considera historiador y ‘agente cultural’, es decir, ‘aquella persona que trabaja para la construcción y la pervivencia de la cultura como herramienta identificadora de nuestra sociedad’. Es un amante del patrimonio local, ha colaborado en varios medios de divulgación histórica y tiene experiencia profesional en museos, archivos y bibliotecas.

PlaCa Major Tallada antiga

Fotografia: Plaça Major (es tracta d’una de les fotografies que apareixen a l’interior del llibre i que està dipositada a l’Arxiu Municipal. Se’n desconeix l’autor)

Fotografía: Plaza Mayor (se trata de una de las fotografías que aparecen en el interior del libro y que está depositada en el Archivo Municipal. Se desconoce el autor)

Comments are closed.