Últims dies per revisar gratuïtament les incidències a la TDT ocasionades per la instal.lació de la telefonia mòbil 4G a La Bisbal

CATALÀ | Darrerament s’ha instal·lat a La Bisbal del Penedès el servei de telefonia mòbil de quarta generació, és a dir, el 4G (en banda de 800MHz). Aquesta nova instal·lació podria produir afectacions o incidències en la recepció de la televisió digital terrestre (TDT). Per tant si heu notat, en les darreres setmanes, problemes en la recepció de la TDT, és possible que hagin tingut lloc per aquest motiu.

L’entitat Llega 800 ha fet les actuacions necessàries a les instal·lacions de recepció d’usuaris de TDT en els darrers mesos per resoldre incidències i garantir la posada en servei de les estacions de base de telefonia mòbil sense que afectin la televisió digital terrestre i, recentment, ha tancat el termini de sis mesos que marca la llei (Ordre Ministerial) que es va habilitar per a fer-les de forma gratuïta. Tot i això han ampliat el termini per sol·licitar una revisió, amb la finalitat de resoldre incidències en la recepció de la TDT (sense cost pels ciutadans) fins al 31 de març. Val a dir que una vegada passat aquest període la despesa ocasionada per la revisió de les possibles incidències anirà a càrrec de la persona que la demani.

Per tant, si teniu alguna incidència relacionada amb la TDT i penseu que pot tenir relació amb la instal·lació de la telefonia 4G al municipi, us preguem que contacteu amb el telèfon gratuït d’Atenció a l’Usuari 900 833 999.

 

CASTELLANO | En los últimos meses se ha instalado en la Bisbal del Penedès el servicio de telefonía móvil de cuarta generación, es decir, el 4G (en banda de 800MHz). Esta nueva instalación podría producir afectaciones o incidencias en la recepción de la televisión digital terrestre (TDT). Por lo tanto, si habéis notado, en las últimas semanas, que tenéis problemas en la recepción de la TDT, es posible que hayan tenido lugar por este motivo.

La entidad Llega 800 ha hecho las actuaciones necesarias en las instalaciones de recepción de los usuarios de TDT en los últimos meses para resolver incidencias y garantizar la puesta en servicio de las estaciones de base de telefonía móvil sin que afecten a la televisión digital terrestre y, recientemente, han cerrado el plazo de seis meses que marca la ley (Orden Ministerial) que se habilitó para hacerlas de forma gratuita. Aun así han ampliado el plazo para solicitar una revisión, con la finalidad de resolver incidencias en la recepción de la TDT (sin coste para los ciudadanos) hasta el 31 de marzo. Cabe decir que, una vez pasado este periodo, el gasto ocasionado por la revisión de las posibles incidencias correrá a cargo de la persona que la solicite.

Por lo tanto, si tenéis alguna incidencia relacionada con la TDT y pensáis que puede tener relación con la instalación de la telefonía 4G en el municipio, os rogamos que contactéis con el teléfono gratuito de Atención al Usuario 900 833 999.

 

 

Comments are closed.